تاریخ انتشار خبر: 02 اسفند 1393 - ساعت 12:43:56
کرشمه خسروانی

کرشمه خسروانی

داستان نمایشنامه کرشمه خسروانی نمونه‌ای از خیل مظالمی که یزید و پدرش بر مسلمانان روا می‌داشتند. شجاعی با دستمایه قرار دادن چنین مضمونی کوشیده ابعاد درونی و بیرونی حکومت معاویه را به مخاطب ارائه کند.

کرشمه خسروانی
( مخالف بیداد به طرز خسروانی)
نویسنده: سید مهدی شجاعی
ناشر: نیستان، چاپ سوم ۱۳۹۰
۱۱۴ صفحه، ۴۰۰۰ تومان


*****
نمایشنامه کرشمه‌های خسروانی ازجمله آثار نمایشی سید مهدی شجاعی با مضمونی تاریخی است. ماجرای این نمایشنامه در سال‌های آخر حکومت معاویه می‌گذرد. در این زمان یزید عاشق زنی شوهردار می‌شود و از پدرش می‌خواهد هر طور شده او را برایش به دست آورد. شوهردار بودن زن نظر معاویه را عوض نمی‌کند، اگرچه کار را برایش دشوار می‌سازد. او با دسیسه‌های فراوان به حصول نتیجه نزدیک می‌شود؛ اما وقتی امام حسین (ع) از ماجرا اطلاع می‌یابد از ظلم بزرگی که در حال اتفاق افتادن است جلوگیری می‌کند.

داستان نمایشنامه کرشمه خسروانی نمونه‌ای از خیل مظالمی که یزید و پدرش بر مسلمانان روا می‌داشتند. شجاعی با دستمایه قرار دادن چنین مضمونی کوشیده ابعاد درونی و بیرونی حکومت معاویه را به مخاطب ارائه کند.

این نمایشنامه از سه پرده تشکیل‌شده است. پرده نخست تحت عنوان ماهور ماجرای عاشقی یزید از زبان خود او روایت می‌شود و سپس حیله‌های معاویه برای رسیدن به خواسته‌ی پسرش به نمایش گذاشته می‌شود . پرده دوم با ضمن اشاراتی که به حال‌وروز آن زن نگون‌بخت دارد بیشتر به حال و هوای حاکم بر کاخ معاویه و دسیسه‌چینی‌های او اختصاص‌یافته است و سرانجام پرده سوم، شرح ورود امام حسین (ع) به ماجرا و عقیم ماندن نقشه‌های یزید و معاویه است.

 

 

به نقل از الف

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]