تاریخ انتشار خبر: 26 خرداد 1394 - ساعت 15:02:53
«تاریخ غرب باستان» به قلم زرشناس به بازار کتاب آمد

«تاریخ غرب باستان» به قلم زرشناس به بازار کتاب آمد

مجموعه چهار جلدی تاریخ غرب باستان شامل «یونان از روزگاران کهن»، «فراز و فرود یونان کلاسیک»، «دوران هلنیسم» و «روم باستان» به قلم شهریار زرشناس منتشر شد.

نخستین مجلد این مجموعه «یونان از روزگاران کهن تا قرن ششم قبل از میلاد» به موضوع بررسی و تحلیل تاریخ غرب باستان و تبیین ذات و ذاتیات و شرح سیر و تطور آن، از منظر نقادانه و مبتنی بر تفکر اصیل اسلامی و رویکرد انقلابی دینی دارد. این مجموعه دارای دو بخش پیش از تولد غرب و آغاز تاریخ غرب است.

دفتر مطالعات بنیادین غرب شناسی و جنگ نرم در بخشی از مقدمه این مجموعه نگاشته این یک واقعیت انکارناپذیر است که ما امروز در متن یک تهاجم فرهنگی و جنگ نرم گسترده و تمام عیار علیه انقلاب اسلامی و نظام ولایت فقیه قرار داریم. این شبیخون فرهنگی توسط دشمن مستکبر علیه هویت دینی و انقلابی مردم و مسئولین نظام اسلامی تدارک و سازماندهی شده است.

ویژگی اصلی این اثر زاویه نگاه دینی ـ انقلابی آن است. همین زاویه نگاه متعهدانه اسلامی ـ انقلابی است که این دوره آثار را فراتر از مشهورات مدرنیستی قرار می‌دهد و نگاه و رویکرد نوین و متفاوت و روشنگرانه به ذات تاریخ غرب و سیر تطور آن به خواننده ارائه می‌دهد.

مجلد دوم این مجموعه «فراز و فرود یونان کلاسیک» دارای سرفصل‌هایی نظیر «سرگذشت آتن و اسپارت در سده پنجم پیش از میلاد»، «اقتصاد، فرهنگ، ادبیات در آتن دوران کلاسیک» و «یونان در پایان راه» است.

شهریار زرشناس، نویسنده این مجموعه آثار می‌نویسد: با ظهور و غلبه تاریخ غرب و نیست انگاری منقطع از وحی و بی اعتنا به غیب متافیزیک اندیشانه» آن اسم حاکم بر تاریخ شرق در بخشی از سیاره زمین در حجاب رفت. اما تاریخ شرق در برخی نقاط دیگر کره ارض به حیات خود تا مدتی طولانی ادامه داد. با ظهور و بسط عالم غرب مدرن، تاریخ شرق بیش از پیش منشأئیت اثر خود را از دست داد و سرانجام به ماده‌ای برای صورت غرب زدگی مدرن و شبه مدرن بدل شد.

تاریخ شرق در طول حیات طولانی مدت چند هزار ساله خود در هیأت عوالم و ادوار مختلفی ظهور کرده و بسط یافته است. هر یک از این عوامل نیز در ذیل خود تمدن‌ها و اجتماعاتی را محقق کرده‌اند. در تاریخ شرق، نوعا وجود عالم غیب انکار نمی‌شود و اعتقاد به آن نفی نمی‌شود اما درک و تفسیری مشرکانه و خدایان مدار و بعضا بت‌پرستانه و اسطوره‌ای از عالم غیب ارائه می‌شود.از این رو شرک و کفر اسطوره‌ای شرق، ماهیتا با شرک و کفر نیست انگارانه تاریخ غرب تفاوت دارد.

مجلد سوم این مجموعه «دوران هلنیسم؛ یونانی مآبی» است. این اثر نیز شامل برآمدن مقدونیه، اسکندر و هلنیسم و یونانی مآبی پس از اسکندر است. اگر از منظر حکمت معنوی تاریخ بنگریم، تاریخ غرب تاریخ تحقق و بسط صور مختلف ولایت طاغوت است. تارخی غرب با نسیان و انکار عهد الهی است که محقق می‌شود و در همین جهت بسط می‌یابد.

کور یونانی مآبی (هلنیسم) اولین ظهور و تحقق این میل به بسط و سلطه گری و به بردگی گرفتن مدمان است که در ذات غرب نهفته است و با کور هلنیسم اولین صورت آن فعلیت می‌یابد.

آخرین مجلد این مجموعه «روم باستان» شامل فصول «اتروسک‌ها، این قوم ناشناخته»، «جمهوری روم» و «امپراتوری روم و پایان غرب باستان» است. به اعتقاد نویسنده این کتاب جمهوری روم که در سال 509 قبل از میلاد متولد شد تجسم ظهور تاریخ غرب در دشت لاتیوم و در ایتالیا بود. با غلبه روم، صورت تاریخ غرب باستان بر ماده تاریخ شرق (که در ایتالیای باستان، تمدن اتروسکی یکی از نمایندگان اصلی آن بود) حمل شد.

تمدن اسطوره‌ای اتروسکی ، ماده‌ای برای تاریخ غرب باستان شد و بدینسان جمهوری روم به عنوان نماینده و تجسم روح غرب باستان»، با سیطره بر اتروسک و دیگر نمایندگان میراث تاریخ شرقی و اسطوره‌ای، حلقه تاریخ‌ از بسط تاریخ غرب کاسموسانتریک را آغاز کرد.

هر یک از مجلدات تاریخ غرب باستان در شمارگان 3000 نسخه و بهای ۶۰ تا ۷۰ هزار ریال از سوی انتشارات خبرگزاری تسنیم منتشر شد.

به نقل از خبرگزاری فارس

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]