تاریخ انتشار خبر: 21 شهريور 1394 - ساعت 12:15:20
مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک، یک فرآیند جامع است که به‌منظور تعیین، شناسایی، کنترل و حداقل نمودن تأثیرات و عواقب رویدادهای احتمالی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

مدیریت ریسک
نویسنده: اندرو هلمز 
ترجمه: سمیرا صادق ابدلی
ناشر:دنیای اقتصاد، چاپ اول ۱۳۹۳
۱۵۲ صفحه، ۸۰۰۰ تومان

«اندیشه تحول آوری که مرز میان دنیای مدرن و گذشته را تعریف می‌کند، تسلط بر ریسک است.» پیتر برنشتاین (اقتصاددان و مشاور در زمینه مدیریت ریسک)

مدیریت ریسک فرآیندی است که به مدیران امکان می‌دهد میان هزینه‌های عملیاتی و هزینه‌های مالی اقدامات حفاظتی تعادل برقرار کرده و از طریق حفاظت از فرآیندهای کسب‌وکار که پشتیبان اهداف سازمان هستند، به منافع مربوطه دست یابند.

مدیریت ریسک، یک فرآیند جامع است که به‌منظور تعیین، شناسایی، کنترل و حداقل نمودن تأثیرات و عواقب رویدادهای احتمالی مورداستفاده قرار می‌گیرد. هدف مدیریت ریسک، کاهش ریسک اجرایی برخی فعالیت‌ها و فرآیندها به سطح قابل‌قبول و کسب تائید مدیریت ارشد است.

مدیریت ریسک مهارتی لازم در تمام شرکت‌های مدرن است و آن دسته از سازمان‌هایی که ریسک خود را به‌خوبی مدیریت می‌کنند، پاداش و منفعت بیشتری هم دریافت خواهند کرد. برتری در بازار، فرصت‌های ابتکاری بیشتری ایجاد می‌کند، اما مستلزم مدیریت ریسک هوشیارانه نیز هست.

بنگاهی که ریسک‌پذیر نباشد، فرصتی برای سودآوری و کسب موفقیت در نقطه‌ای که دیگران در آن ناموفق‌اند، به دست نخواهد آورد. اما ریسک اگر مدیریت نشود، سریعاً به عامل ناکامی بدل خواهد شد. این کتاب در ده فصل، راه و رسم ریسک کم‌خطر را می‌آموزد.

به نقل از الف

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]