تاریخ انتشار خبر: 18 مهر 1394 - ساعت 12:32:29
«نظام سیاسی در اندیشه سید ابوالاعلی» منتشر شد

«نظام سیاسی در اندیشه سید ابوالاعلی» منتشر شد

انتشارات امیرکبیر به تازگی دو کتاب «قدرت در نظم جهانی در حال تغییر» و «نظام سیاسی در اندیشه سید ابوالاعلی مودودی» را منتشر و راهی بازار نشر کرده است.

انتشارات امیرکبیر دو کتاب «قدرت در نظم جهانی در حال تغییر» و «نظام سیاسی در اندیشه سید ابوالاعلی مودودی» را در حوزه دین و اندیشه به تازگی منتشر و راهی بازار نشر کرده است.

«قدرت در نظم جهانی در حال تغییر» با عنوان فرعی «ایالات متحد، روسیه و چین» نوشته مارتین اسمیت است که با همت گروهی از مترجمین و نظارت علی آدمی به فارسی برگردانده شده است. نویسنده در این کتاب، به ارائه رویکردی برای فهم قدرت و چیستی آن در سیاست بین الملل بعد از جنگ سرد پرداخته است.

اسمیت در این اثر، ۳ قدرت بزرگ جهانی یعنی ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین را با واکاوی مفهوم قدرت به صورت کاربردی مورد بررسی قرار داده است. در این کتاب، فرایندها، زمینه‌ها و ساختارهای قدرت در این گونه شناسی در ۳ قدرت بزرگ با ویژگی های منحصر به فرد و تغییرات فزاینده آن ها، برای تبدیل شدن به قدرت مسلط و حاکم جهانی مطرح شده است تا نشان دهد هر کدام از این کشورها، با چه ایده و برداشتی از قدرت، در جهان متغییر و متحول امروز، از نظر ساخت مفهومی و معنایی، پا به عرصه رقابت و افزایش قدرت گذاشته است.

این کتاب با قطع رقعی، ۳۴۳ صفحه و قیمت ۱۵۰ هزار ریال به چاپ رسیده است.

کتاب دیگری که امیرکبیر به چاپ رسانده، «نظام سیاسی در اندیشه سید ابوالاعلی مودودی» است. در سال های اخیر و دوران معاصر که جریان های تکفیری قرائت های تندی از نظریه سیاسی اسلام ارائه می‌کنند، نظام سیاسی مودودی و پشتوانه کلامی آن می تواند بدیل خوبی برای جوامع اسلامی باشد. کتاب «نظامی سیاسی در اندیشه سید ابوالاعلی مودودی» نوشته سید مهدی علیزاده موسوی، قرائتی معتدل از نظام سیاسی ابوالاعلی مودودی را مطرح می کند.

ابوالاعلی مودودی از متفکران و اندیشمندان مسلمان قرن اخیر بود که معتقد به احیای دین در دنیای معاصر بود. کتاب مذکور نیز براساس نظریه بحران محور، به بررسی نظام سیاسی مورد نظر مودودی پرداخته و مبانی کلامی آن را توضیح می دهد.

مودودی از چهره های تاثیرگذار در شبه قاره هند بوده است که علاوه بر حوزه های علمی، در سیاست هم نظریاتی دارد. فعالیت های او به تاسیس حزب جماعت اسلامی در پاکستان انجامید. مودودی در حوزه نظریه پردازی فعال بوده و اندیشه هایش بر اندیشمندان معاصر جهان اسلام، تاثیر داشته است.

این کتاب هم با ۲۸۸ صفحه در قطع رقعی و قیمت ۱۱۰ هزار ریال منتشر شده است.

به نقل از خبرگزاری مهر

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]