تاریخ انتشار خبر: 14 آبان 1394 - ساعت 10:48:36
نقش آفرینان عصر تاریکی

نقش آفرینان عصر تاریکی

هدف نگارنده گذری سریع برگذشته و درس آموزی از هر یک از برهه ها برای نیاز های امروز است و لذا در دوراهی انتخاب چارچوب های کلاسیک تاریخ نگارانه یا پاسخ به این نیازها،چاره ای جز انتخاب راه دوم نداشته است

کتاب نقش آفرینان عصر تاریکی

مرتضی صفارهرندی

کیهان

این کتاب ادعای یک تاریخ نگاری با چارچوب های آکادمیک را ندارد.هدف نگارنده گذری سریع برگذشته و درس آموزی از هر یک از برهه ها برای نیاز های امروز است و لذا در دوراهی انتخاب چارچوب های کلاسیک تاریخ نگارانه یا پاسخ به این نیازها،چاره ای جز انتخاب راه دوم نداشته است.این گرایش البته باعث نشده است تا کتاب،در طرح مباحث،به ادعاهای غیر مستند تمسک جوید.


نوزاد بیمار،دوران اندوخته ها،نقطه عطف،تجارب تلخ،انقلاب بی بدیل فصل های پنج گانه نقش آفرینان بی بدیل راتشکیل می دهند.در فصل اول کتاب می خوانیم:بدون صادر کردن یک حکم کلی درباره ماهیت گروه های مختلف شاید بتوان ادعا کرد که حزب گرایی در ایران همزاد روشنفکری بوده است.همان که به گفته رهبر معظم انقلاب:«بیمار تولد شد»اولین حزب سازی ها در ایران،متاثر از کلیشه های مغرب زمین بود و نخستین حزب سازان،کسانی بودند که اندیشه غربی را مبنای کار خود قرار داده بودند.بدین ترتیب حزب در ایران محصول یک فرآیند اجتماعی نبود.بلکه ماجرا از این قرار بود که نخبگانی که گاه خوش نیت هم بودند چاره را در اتخاذ یک الگوی وارداتی برای حل مشکلات کشورشان یافتند.

در فصل دوم این کتاب با عنوان «دوران اندوخته» آمده است : ملی گرایی در 30سال اخیر ، بیش از آن که با آرمان های وطن خواهی و حفظ تمامیت کشور در برابر تعرض بیگانگان به صحنه آمده باشد به پرچمی برای مخالفت با نظامی تبدیل شد که تاوان سنگینی را برای حفظ استقلال کشور پرداخته است.

نویسنده می افزاید: آنچه در این سالها با عنوان ملی گرایی شناخته شد، در چارچوب به رخ کشیدن یک مقطع تاریخی ایران و نقش گروهی به نام جبهه ملی و رهبر آن «مصدق» بوده است. وی در عین حال که معتقد است دکتر محمد مصدق پرافتخارترین و اسطوره ترین نام در قاموس ملی گرایان است، از نقش مصدق در همراهی با پلیس جنوب (اشغالگران انگلیسی) در زمان مسئولیت ایالت فارس در سرکوب یاران رئیسعلی دلواری به عنوان بخشی تاریک در زندگی مصدق یاد کرده است.

درج خلاصه ای از زندگینامه بازیگران صحنه سیاسی کشور از دوران مشروطه تا کنون این کتاب را به منبعی مناسب برای محققان و نسل جوان کشور در مسیر مطالعه تاریخی سده معاصر تبدیل کرده است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]