تاریخ انتشار خبر: 25 آبان 1394 - ساعت 12:00:41
نامه تعزیه

نامه تعزیه

از مشخصه های این اثر وجود تعزیه هایی چون آتش نمرود، غزوه احد، تولد حضرت موسی علیه السلام، عبدالله بن عبدالمطلب علیه السلام و تعزیه هایی جالبی از داستان شاه عباس و نابینا و شهر لوط علیه السلام که در کنار تعزیه حول محور عاشورا قرار گرفته اند.

نامه تعزیه

غلامعلی ناد علی زاده

" متین"

" نامه تعزیه " نام اثری است شامل 32 مجلس تعزیه آئینی و عاشورایی که غلامعلی نادعلی زاده (نادی دامغانی) آن را به صریر قلم سروده اند. شاید برای مخاطبان جالب باشد که این نمایش هنری دینی بعد از تقریبا دو قرن که از گستردگی و بلوغش می رسد چگونه ممکن است دوباره توسط شاعر و پژوهشگری دیگر که چند دهه است در موضوع تعزیه تحقیق می کند دوباره سروده شده باشد؟! متاسفانه باید گفت نسخه های قدیمی تعزیه خالی از اشکال نیستند. اشکالاتی که همواره دشمنان مذهب تشیع از آن سوء استفاده نموده اند.

غلامعلی نادعلی زاده که مجموعه ای پنج جلدی دارد به نام " این رستخیز عام " که به ترتیب به پنج مجلس تعزیه عاشورا، تعزیه اباالفضل العباس علیه السلام، تعزیه حضرت علی اکبر علیه السلام، تعزیه پسران حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، تعزیه حضرت حر بن یزید ریاحی علیه السلام نام گرفته اند. استاد نادی دامغانی در این پنج مجلس سعی نموده اند تا مجالس برگزیده را از وجود هر گونه دروغ و افترا و وهن پاک نمایند.

و اما تعزیه تماشاخانه ای است سراسر وصف غربت و مظلومیت حضرت سیدالشهدا علیه السلام که تا کنون ده ها مجلس از راویان عاشق اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده است. از آنجا که این هنر بومی و مذهبی در دل میلیون ها شیعه جای دارد و هر ساله به خصوص در ایام محرم بدان عزاداری می نمایند لازم است که این رسم زنده بماند. استاد نادی دامغانی از جمله کسانی است که عمرش را در این راه نهاده اند. او در کنار پژوهش و سرایش در حوزه تعزیه بیش از یکصد تعزیه سروده است. مجموعه " نامه تعزیه " حاوی سی و دو تعزیه از سروده های خود اوست. او حتی در این مجموعه مجالسی را نیز به مجالس گذشته افزوده است.

از جمله نکات مهم درباره این اثر بایستی حمایت فرهنگستان هنر را در نشر آن دانست. استاد علی معلم دامغانی که خود از بزرگان و مفاخر شعر فارسی زمان ما هستند و ایضا این زمان ریاست فرهنگستان هنر را عهده دارند در مقدمه ای مجمل اما پر مغز از هنر تعزیه می گویند و سپس بر استادی و اشراف غلامعلی نادعلی زاده اذعان می نمایند.

 خود استاد نادعلی زاده در علت سرایش تعزیه جدید اینگونه می گویند: " از آنجا که گاه با اصلاح اشعار بافت مجالس تعزیه تا 80 درصد تغییر می یافت بهتر آن دیدم که آن مجالس را شخصا به طور کامل به شکل جدید بسازم و همین امر، موجب گردید تا مجالس تعزیه جدید را یکی پس از دیگری بسرایم و حساب آنها را از مجالس قدیمی به کلی جدا نمایم." او تآکید می کند که تا آنجا که امکان داشته است سعی نموده از منابع و مآخذ معتبر استفاده کند.

از مشخصه های دیگر این اثر وجود تعزیه هایی چون آتش نمرود، غزوه احد، تولد حضرت موسی علیه السلام، عبدالله بن عبدالمطلب علیه السلام و تعزیه هایی جالبی از داستان شاه عباس و نابینا و شهر لوط علیه السلام که در کنار تعزیه حول محور عاشورا قرار گرفته اند.

این اثر توسط مؤسسه تآلیف، ترجمه و نشر آثار هنری " متین" (مربوط به فرهنگستان هنر) منتشر شده است.

نمونه شعر:

           شمر                                                                                                ابن زياد

سلامم بر تو اي زنديق كافر                                                                 عليكم بر تو اي شمر ستمگر

چه باشد حكم تا از جان بر آرم                                                            دمي اي شمر بنشين در كنارم

بگو مطلب كه جانم بر لب آمد                                                            تو را وقت مقام و منصب آمد

چه بر تين منصبم شرط قبول است؟                                                    بدان قتل حسين سبط رسول است

اميرا بگذر از من، بگذر از من                                                              بيا اي شمر بنشين در بر من

مرا قتل حسين كاري است دشوار                                                          به خيل لشكرم گردي تو سردار

اميرا نيست جرئت در دل من                                                               تو خود با حيله بگشا مشكل من

پس از قتلش چه مي بخشي تو ما را                                                      شوي والي تو خواهي هر كجا را

تو بايد زر بريزي تا ركابم                                                                      پذيرفتم بده كمتر عذابم

در اين صورت  كنم فكري در اين كار                                                     تفكر كن دمي اي شمر غدار

شمر

خواهم روم كه جسم حسين ژر ز خون كنم                                            اما بگو كه با پسر سعد چون كنم؟

فرمانده سپاه همان زشت ابتر است                                                  او را هواي ملك ري و روم در سر است

ابن زياد

گوش دار اي شمر بر گفتار من                                                          شو روان با لشكر خونخوار من

چون رسيدي در زمين كربلا                                                              ابتدا رو نزد بن سعد دغا

حكم ما را كن بيان از بهر جنگ                                                         بر حسين برگو نمايد كار تنگ

گر اطاعت كرد از بهر جدال                                                             باش همراهش تو در دشت قتال

گر كه از فرمان من پيچيده سر                                                          عزل كن او را ز سرداري دگر

باش خود فرمانده فوج يزيد                                                            منصبت گردد به پيشم بر مزيد

گير اين فرمان و اكنون شو روان                                                    سخت گيري كن به مير انس و جان          

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]