تاریخ انتشار خبر: 26 آبان 1394 - ساعت 15:51:02
فتاوای جریان‌های تکفیری در جواز قتل مسلمانان"

فتاوای جریان‌های تکفیری در جواز قتل مسلمانان"

سیدمحمد یزدانی، در کتابش با نام "فتاوای جریان‌های تکفیری در جواز قتل مسلمانان" تلاش کرده تا لیستی از فتاوای ریز و درشت جریان‌های تفکیری از زمان ابن‌تیمیه تا امروز را جمع‌آوری کند.

تقریبا روزی نیست که خبری در رسانه های منطقه غرب آسیا با موضوع قتل و کشتار مسلمانان توسط گروه های افراطی منتشر نشود؛ گروه هایی که داعیه آنها برای این قتل و غارت ها خروج سایر مسلمین از دین خدا و در نتیجه کفر آنها است.

جالب آن که هیچ یک از گروه هایی که دست به کشتارهای وسیع می زنند عنوان تکفیری را برای خود قبول ندارند وحتی در مواردی خود را طرفدار بشریت جلوه داده و مفتی های این جریانات نیز صدور فتوای قتل مسلمین و بی مبالاتی در توجه به حفظ خون بی گناهان را رد می کنند.

سیدمحمد یزدانی، در کتابی با نام "فتاوای جریان های تکفیری در جواز قتل مسلمانان" تلاش کرده تا لیستی از فتاوای ریز و درشت جریان های تفکیری از زمان ظهور ابن تیمیه حرانی تا امروز را جمع آوری کند؛ فتاوایی که پیروان این مفتی ها با عمل به آنها هم کیشان مسلمان خود را کشته و به اموال و نوامیس آنها تجاوز کرده اند.

این کتاب که از جمله تولیدات "کنگره جهانی جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام» است  از سه فصل تشکیل شده است:

فصل اول: مستندانی از کتاب های تکفیری که بر این اساس مسلمانان را کافر و مشرک خطاب کرده اند.

فصل دوم: مستندانی از کتاب های تکفیری که بر اساس آن، علیه مسلمانان اعلام جهاد کرده و خون و مال انها را حلال اعلام کرده اند.

فصل سوم: تایید تعدادی از بزرگان اهل سنت مبنی بر وجود فکر تکفیری و جریان هایی که خود را به سلف صالح نسبت داده اند.

یکی از فتاوایی که در فصل دوم این کتاب منتشر شده، فتوایی جالب از مفتی اعظم سابق عربستان سعودی در تکفیر قائلین به ثبات خورشید است!

عبدالعزیز بن باز، در فتوای خود تمام کسانی را که اعتقاد دارند خورشید ثابت است و زمین به دور آن می چرخد را کافر دانسته و اعلام داشته که اگر کسی بر این باور خود پافشاری کند باید کشته شود!

او در کتاب مستقلی با عنوان "ادلة النقلیة و الحسیة علی جریان الشمس و سکون الارض و امکان الصعود الی الکواکب" تصریح کرده است: «هنگامی که بین بسیاری از نویسندگان، مدرسان و طلاب شایع شد که خورشید ثابت و زمین در گردش است من مقاله ای در رد و زشتی این اعتقاد نوشتم. در این مقاله برخی از ادله نقلی و حسی را بر بطلان و اشتباه گوینده آن را ذکر کردم و توضیح دادم که اعتقاد به ثبوت خورشید و عدم حرکت آن، کفر و گمراهی است!"

او باز هم در جای دیگر تصریح می کند که «من خون کسی را که بگوید خورشید ثابت است و جریان ندارد پس از توبه دادن حلال اعلام کرده ام.»

کتاب "فتاوای جریان های تکفیری در جواز قتل مسلمانان" در تیراژ هزار نسخه و توسط "دار الاعلام لمدرسة اهل البیت" با قیمت 12 هزار تومان منتشر شده است.

 

به نقل از خبرگزاری نسیم

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]