تاریخ انتشار خبر: 16 آذر 1394 - ساعت 03:40:48
الگوی شادی از نگاه قرآن و حدیث

الگوی شادی از نگاه قرآن و حدیث

در این نوشتار سعی شده تا با بهره گیری از آموزه ها و متن بیانات قرآن و احادیث اسلامی، اصول و مبانی الگوی شادی در اسلام ارائه شود.

الگوی شادی از نگاه قرآن و حدیث

محمد محمدی ری شهری

دارالحدیث

شادی بهترین و گواراترین بخش از زندگی توام با موفقیت و خوشبختی است ؛ زندگی ای که در قرآن با عنوان حیات طیبه از آن یاد کرده است.

براین اساس شاد زیستن یکی از بزرگ ترین دستاوردهای اجرای رهنمودهای این کتاب آسمانی در زندگی است. به دیگر سخن اسلام برای زندگی انسان ، از نظر اعتقادی ، اخلاقی و عملی اصول و برنامه هایی ارائه کرده که اگر به طور دقیق اجرا شوند، حیات طیبه را که همراه با آرامش ، رضایت و سرور و شادی اند برای انسان به ارمغان می آورند.

در این نوشتار سعی شده تا با بهره گیری از آموزه ها و متن بیانات قرآن و احادیث اسلامی، اصول و مبانی الگوی شادی در اسلام ارائه شود؛ که البته به آوردن متن آیه و روایت و ترجمه آن اکتفا شده و توضیحات آن در کتاب های دیگر برخی از همکاران و انتشارات کتاب، بیان شده است.

علاوه بر این و پیش از ورود به این رهنمودها، مباحثی چون تعریف شادی، شادی از نگاه علم روانشناسی و شادی از منظر اسلام مورد بررسی مختصری قرار گرفته است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]