تاریخ انتشار خبر: 17 آذر 1394 - ساعت 11:43:07
تمرینات عملی برای درمان اضطراب و فوبیا

تمرینات عملی برای درمان اضطراب و فوبیا

مطالب به گونه ای ارائه شده که گویی نگارنده کتاب پیش روی مخاطب است و قدم به قدم با بیمار به سمت کاهش اضطراب پیش می رود.

تمرینات عملی برای درمان اضطراب و فوبیا

ادموند جی. بورن

مهدی قراچه داغی

آسیم

«تمرینات عملی برای درمان اضطراب و فوبیا» عنوان کتابی است که توسط دکتر ادموند جی. بورن نگارش شده است.

وی بر آنست تا با ارائه مطالبی، مهارت های مورد نیاز برای مقابله با وحشت زدگی، اضطراب و فوبیا را به مخاطبین خود بیاموزد. علاوه بر مهارت هایی که مطرح می شود، تمرین هایی هم آورده شده، که به وسیله آن می توان بر اضطراب و این دست مشکل های فائق شد. این تمرین ها شامل تمرینات ورزشی، نفس کشیدن، و قرار گرفتن در حالت آرمیدگی می باشد.

از آن جایی که درمان اختلالات روانی در برخی موارد نیاز به دارو دارد، فصل 15 کتاب به طور مفصل به این نوع درمان می پردازد، که عنایت نگارنده به داروهای گیاهی است که برای کاهش اضطراب مفید می باشند. البته در ادامه فصلی جداگانه برای داروهای جدید و شیمیایی نیز اختصاص داده شده، که با توجه به ویراست جدید کتاب، لیست این دارو ها به روز شده است. لازم به ذکر است که این کتاب پس از 15 سال مجددا ویراستاری و منتشر شده است.

کتاب حاضر از چند لحاظ قابل تحسین است: یکی این که در شیوه درمانی که ارائه می دهد، به دو جنبه زیستی و شناختی اهمیت می دهد. از سویی همراه توصیه های درمانی که ارائه می کند، تمرین هایی را در جدول های مختلف مطرح می کند، که مخاطب به آسانی می تواند شیوه تمرین ها را بیاموزد و آن ها را به کار ببندد.

همچنین مطالب به گونه ای ارائه شده که گویی نگارنده کتاب پیش روی مخاطب است و قدم به قدم با بیمار به سمت کاهش اضطراب پیش می رود، لذا مخاطبان عام نیز با اندک سطح سواد  می توانند از این کتاب بهره مند گردند و در نهایت این که به علت کاربردی بودن درمان ها، مشاورین و درمانگران نیز می توانند از این کتاب بهره مند گردند.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]