تاریخ انتشار خبر: 24 آذر 1394 - ساعت 11:22:02
مثبت اندیشی و مثبت گرایی کاربردی

مثبت اندیشی و مثبت گرایی کاربردی

از مهم ترین بخش های کتاب اولین قسمت است که به تعریف مثبت اندیشی، چارچوب ها و مرزبندی های مورد نیاز در مورد مفاهیم مرتبط پرداخته شده است.

مثبت اندیشی و مثبت گرایی کاربردی

سوزان کویلیام

فرید براتی سده، افسانه صادقی

جوانه رشد

از مهم ترین بخش های کتاب اولین قسمت است که به تعریف  مثبت اندیشی، چارچوب ها و مرزبندی های مورد نیاز در مورد مفاهیم مرتبط پرداخته شده است. مثبت اندیشی به معنای«داشتن تعادل درونی مناسب و حفظ آرامش در مواجهه ی با مسائل و مشکلات و به کار بردن راه های مفید و اثرگذار در موقعیت های مشکل ساز است». از این تعریف این گونه استدلال می شود که مثبت اندیشی به معنای مواجه نشدن با مشکلات نیست، بلکه با واقع نگری در واقعیت زندگی، زمانی که با مشکلات مواجه می شویم بتوانیم با رویکردی مناسب و بدون از هم گسیختگی برخورد کنیم. افکار، باورها و تصورات ذهنی را می توان به عنوان دید شما نسبت به زندگی دانست. خود باوری و خودگویی و تأثیر آنها در زندگی امری غیر قابل انکار است، تا حدی که  داشتن این طرز تفکر که می توانم در زندگی موفق شوم و یا در موضوع خاصی این چنین به پیروزی برسم، شما را به این امر نزدیک و نزدیکتر خواهد کرد. در نتیجه در این نوع از مثبت اندیشی علاوه بر این موارد مذکور به دنبال انتخاب راهی مثبت هستیم.

در بخشی دیگر از کتاب شیوه یادگیری مثبت گرایی را بیان می نماید. با این بیان مهم ترین نتیجه ای که به دست می آید، امکان یادگیری تفکر مثبت و نوع تغییر افکار منفی است. یکی از مباحث قابل بررسی در این بخش تقویت عزت نفس است. با این بیان که اگر شیوه های مثبت اندیشی را به کار ببرید و باورها و افکار مثبتی را در خود ایجاد کنید، عزت نفس شما هم بالا می رود.

در قسمت سوم کتاب، عنوان تحقق بخشیدن به توان های بالقوه را تحت موضوعاتی مانند شناسایی هیجان ها و تأثیرگذاری بر آنها، کنترل احساسات و عواطف و موارد دیگر مطرح نموده است. البته نکات مهم دیگری هم در کتاب در گفتارهای دیگر آورده شده است که دیگر مجال پرداختن به آن ها نیست.

لازم است در قسمت نقاط قوت کتاب به چند ویژگی مهم اشاره نماییم. ویژگی برجستۀ کتاب پیش رو این است که مطالب آن به صورت راهنمای عملی تدوین شده است و مؤلف در عین حال که مباحث تئوری و نظری را طرح کرده اند، فعالیت های عملی را به خواننده کتاب پیشنهاد می دهند.

همچنین از جملۀ نقاط قوت دیگر کتاب، قابل تطبیق بودن با فرهنگ های مختلف در غالب موارد پیشنهادی است. و همچنین از مطالب بسیار مفید و کاربردی استفاده شده است.

یکی دیگر از موارد و نقاط قوت استفاده از شکل ها و نمودارها و ارائه مقیاس ها و  تست هایی برای ارزیابی است. از جمله نقاط قوت ساختاری استفاده از نمایه موضوعی در آخر کتاب است که می تواند راهنمای مناسبی برای مخاطب کتاب باشد.  از لحاظ محتوا هم می توان به علمی بودن مطالب و همچنین ارائۀ راهکارهایی مناسب اشاره نمود. همچنین ارائۀ راهکاها متناسب با نوع زندگی امروزی از جمله نقاط مثبت دیگر کتاب است. نکتۀ قابل توجه دیگر نتیجه گیری ها در قالب کادرهایی در اول و یا انتهای هر بحث است.

در نقد محتوایی، این که در صفحۀ 80 و 111 اشاره به رقص شده است، متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی نمی باشد، هر چند در فرهنگ غربی عادی و یک امر طبیعی فرض باشد. در صفحۀ 96 بحث دوست یابی مطرح شده که دقت و تفکیک مخاطب را می طلبد. در نقد ساختاری می توان نبود منابع و پی نوشت ها را هم اضافه نمود.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]