تاریخ انتشار خبر: 21 دي 1394 - ساعت 07:21:10
امام علی و خوارج

امام علی و خوارج

خصوصیت دیگر کتاب تحقیق درباره آغاز شکل گیری آن و فراز و فرودهایش در طول تاریخ تا امروز و مهمتر از آن، ویژگی‌های عقیدتی و احیاناً علمی و اندیشه‌ای آنست.

امام علی و خوارج

سید جعفر مرتضی عاملی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

در عوان جنگ صفین و درست آن زمان که می‌رفت پیروزی سپاه اسلام بر نفاق به ثمر بنشیند، ناگهان عده‌ای از سپاهیان اسلام که مبتلا به جمود ذهنی و غرور قلبی بودند، برخاستند و با مواضع احمقانه و اقدامات خشونت آمیز، مسیر تاریخ اسلام را تغییر داده و باعث شدند جامعه اسلامی از هدایت ناب ائمه معصومین علیهم السلام محروم بماند.

 از دیرباز تا امروز توسط مسلمانان و غربیان، کتاب‌های متعددی درباره این جریان نوشته شده؛ اما ویژگی ممتاز این اثر «جامعیت» آن، همسویی‌اش با مبانی تاریخی و کلامی تشیع و تحلیل‌های عمیق و عالمانه‌ نویسنده محقق است.

خصوصیت دیگر کتاب تحقیق درباره آغاز شکل گیری آن و فراز و فرودهایش در طول تاریخ تا امروز و مهمتر از آن، ویژگی‌های عقیدتی و احیاناً علمی و اندیشه‌ای آنست. همچنین سیاست‌های راهبردی امیرالمؤمنین علیه السلام در تقابل با این جریان منبعی غنیّ برای الگوگیری امروزین جوامع است که نویسنده به تشریح آن پرداخته است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]