تاریخ انتشار خبر: 15 بهمن 1394 - ساعت 17:08:09
مبانی و اصول عرفان نظری

مبانی و اصول عرفان نظری

کتاب مبانی و اصول عرفان نظری، سید یدالله یزدان‌پناه برمبنای ساختار اصلی عرفان یعنی دومساله (توحیدچیست) و (موحد کیست) تنظیم شده که مخاطب را در فراگیری عرفان حقیقی کمک خواهد کرد.

ترویج عرفان‌های کاذب نه تنها به یکی از اسباب مقابله با ادیان الهی و آموزه‌های بلند عرفانی آن تبدیل شده بلکه یکی از دام‌‌های ره‌زن حقیقت بدل گشته‌اند به طوری که به نام دور ساختن از پوچ‌گرایی مادی انسان را به نوعی دیگر از آلودگی‌ها مبتلا می‌سازند.

تببین و ترویج عرفان حقیقی و هماهنگ با آموزه های شریعت اسلام و معارف دقیق و عمیق اهل بیت یکی از راه‌های مقابله با آن آموزه‌های نادرست عرفان‌های کاذب است.

کتاب مبانی و اصول عرفان نظری، سید یدالله یزدان‌پناه برمبنای ساختار اصلی عرفان یعنی دومساله (توحیدچیست) و (موحد کیست) تنظیم شده که مخاطب را در فراگیری عرفان حقیقی کمک خواهد کرد.

 اثرحاضر مجموعه‌ای است که برای آموزش عرفان نظری در مرحله مقدماتی فراهم آمده و برای افرادی مفید خواهد بود که تا حد مقابل توجهی درس‌های معقول را خوانده باشند و بعد از گذراندن درس فلسفه این کتاب توصیه می‌شود.

این کتاب دارای چهار بخش و پانزده فصل است که بخش اول، به تاریخچه و مبانی عرفان نظری اختصاص یافته است.

بخش دوم در سه فصل، به اصلی‌ترین مساله عرفان نظری، یعنی وحدت وجود پرداخته و تصویری عالمانه از وحدت وجود نزد عارفان مسلمان، به همراه ادله، لوازم و فروع آن و مقایسه این نظریه با آموزه‌های دینی، دراین بخش ارائه گردیده و همچنین مراتب چینش هستی، از مباحث بخش سوم این کتاب است.

بحث از مقام ذات که درصدرچینش نظام هستی است و بحث از تعینات الهی که تعین اول وثانی را در بر می‌گیرد وحلقه واسط میان مقام اطلاقی حق وتعینات خلقی به شمارمی آید، دراین بخش مطرح شده‌اند.

 موضوع بسیارمهم اسمای الهی واعیان ثابته که بیانگر ارتباط عمیق عرفان با آموزه های دینی است در همین بخش در فصل مربوط به تعین ثانی آمده است. همچنین بررسی اجمالی نفس رحمانی که نقش بسزایی در چینش نظام عرفانی دارد، در فصل پایانی این بخش سوم آمده است.

بخش چهارم کتاب که بخش پایانی است، به بحث ازانسان کامل وابعاد وجودی او، ازجمله حقیقت انسانیت و جایگاه اودر نظام هستی ونسبت انسان کامل با خداوند متعال و با عالًم اختصاص یافته است.

از امتیازات این کتاب،استناد آن به متون دست اول عرفان نظری است، این ویژگی، زمینه های پیشرفت علمی وتحقیق بیشتر ودقیق‌تر را برای مخاطبان فراهم می آورد.

کتاب مبانی و اصول عرفان نظری در 712 صفحه از سوی انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به چاپ رسیده است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]