تاریخ انتشار خبر: 01 اسفند 1394 - ساعت 15:24:40
رفتار انتخاباتی در ایران

رفتار انتخاباتی در ایران

این کتاب، پژوهشی است درباره علل و عوامل مؤثر در شکل گیری رای مردم و رفتار انتخاباتی آنها در ایران که نويسنده رفتار انتخاباتي راي‌دهندگان ايراني را از منظر تئوريك مورد تحليل و بررسي قرار داده است.

رفتار انتخاباتی در ایران

علی دارابی

سروش

الگوها و ساختارهای رفتار اجتماعی مردم در میان ملل گوناگون، در شرایط و مقاطع مختلف، تغییر می کنند و هر رفتار ویژه با توجه به معیارها و عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و حتی اقتصادی، در دوره زمانی خاصی متجلی می شود. مجموعه رفتارهای سیاسی مردم، بخش مهمی از زندگی فردی و اجتماعی آنان را تشکیل می دهد و رفتار انتخاباتی، یکی از بارزترین جلوه های رفتار سیاسی مردم در میان همه جوامع و ملت هاست.

شکل گیری رفتار انتخاباتی مردم در هر دوره از انتخابات، از یک سو تحت تاثیر فعالیت های ترویجی و تبلیغی و از دیگر سو متأثر از عوامل و متغیرهای دیگری همچون شاخص های فرهنگی، جمعیت شناختی، اقتصادی، همچینین ماهیت و دامنه آرزوها و خواسته های رای دهندگان و هویت دینی و ملی آنان است. برای پی بردن به علل و شناسایی عوامل موثر در شکل گیری رای مردم و تحلیل رفتار انتخاباتی آنان می توان از شیوه های گوناگون پژوهش استفاده کرد که مطالعه موردی، از رایج ترین آنهاست. مطالعه موردی، در واقع، گزارش مشروحی از شکل گیری،رشد و تحول یک فرد، یا گروهی از مردم، با یک موقعیت در طی یک بازه زمانی معین است.

این کتاب، پژوهشی است درباره علل و عوامل مؤثر در شکل گیری رای مردم و رفتار انتخاباتی آنها در ایران . نويسنده رفتار انتخاباتي راي‌دهندگان ايراني را از منظر تئوريك و با نگاهي به نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران در سال 1384 مورد تحليل و بررسي قرار داده است. ساختار و محتواي كتاب كه برگرفته از پايان‌‌نامه نويسنده در مقطع دكتري علوم سياسي است، از يك پيشگفتار، چهار بهره و يك نتيجه‌گيري تشكيل شده است.

مي‌توان از نوآوري و به روز بودن موضوع تحقيق، عرضه چارچوب علمي مناسب، رعايت نظم و انسجام موضوعي، استفاده گسترده از آمار و مطالعه كامل از منابع موجود در ارتباط با موضوع تحقيق را از جمله امتيازات و برجستگي‌هاي اين اثر پژوهشي دانست. از اين رو مطالعه كتاب رفتار انتخاباتي كه در نوع خود از معتبرترين كتاب‌ها در زمينه توسعه سياسي و رفتار انتخاباتي است، به تمامي اصحاب علم و تحليلگران مسائل سياسي توصيه مي‌شود.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]