تاریخ انتشار خبر: 19 فروردين 1395 - ساعت 11:54:12
«عیسی و اخلاق» به بازار نشر رسید

«عیسی و اخلاق» به بازار نشر رسید

۳ کتاب جدید انتشارات سروش درباره نیهیلیسم، ولتر و حضرت عیسی(ع) به تازگی وارد بازار نشر شدند.

انتشارات سروش به تازگی ۳ عنوان از کتاب‌های جدید خود را وارد بازار نشر کرده است. این کتاب‌ها عبارت اند از «عیسی(ع) و اخلاق»، «نیهیلیسم و سیر تطور آن» و «ولتر، آن گونه که بود».

کتاب «عیسی و اخلاق(ع)» نوشته محمدرضا زیبایی نژاد است و تصویر شخصیت و آموزه‌های حضرت عیسی(ع) را در متون اسلامی ارائه می کند. مطالعه تعالیم عیسی مسیح(ع) در منابع اسلامی افزون بر آن که ما را با مهم ترین مسائل زندگی او آشنا می‌کند، تصویری از شخصیت این پیامبر به دست می دهد که گاه با تصویر مسیحی، مشابه و گاه نیز متفاوت است. طبق نظر نویسنده این اثر، منابع اسلامی در این زمینه، گاه اطلاعات بهتر و جامع تری نسبت به منابع مسیحی به دست می دهند و شخصیتی والاتر از عیسای موجود در منابع مسیح را به مخاطب باز می شناساند.

این کتاب ۳ بخش دارد که به ترتیب عبارت اند از «شخصیت اخلاقی عیسی بن مریم(ع)»، «خطابات الهی به عیسی بن مریم(ع)» و «مواعظ اخلاقی عیسی بن مریم(ع)».

این کتاب با ۱۵۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۰۰ هزار ریال منتشر شده است.

دو کتاب دیگری که سروش به تازگی چاپ کرده، عناوین اول و دوم مجموعه «بارخوانی فرهنگ و اندیشه مدرن» هستند که هر دو به قلم شهریار زرشناس نوشته شده اند. کتاب اول «ولتر، آن گونه که بود» و کتاب دوم نیز «نیهیلیسم و سیر تطور آن» نام دارد.

«ولتر آن گونه که بود» به بررسی آرا و فعالیت های سیاسی اجتماعی ولتر نویسنده معروف فرانسوی می‌پردازد. این کتاب ۳ فصل دارد که به ترتیب عبارتند از: «ولتر، روشنگری، روشن فکری»، «درباره زندگی یک شیطان» و «ولتر در یک نگاه».

این کتاب با ۱۲۴ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۵۵ هزار ریال منتشر شده است.

کتاب «نیهیلیسم و سیر تطور آن» نیز به حوزه معنایی اصطلاح نیهیلیسم در فلسفه و تاریخ، و انواع آن و همچنین صور بروز آن در جوامع غربی می پردازد. زرشناس همچنین در این کتاب بروز نیهیلیسم را در آثار بعضی از متفکران و چگونگی سیر آن را تا امروز مورد بررسی قرار داده است.

این کتاب در ۷ فصل تدوین شده است که عناوین شان به ترتیب عبارت است از: «نیهیلیسم چیست؟»، «نیهیلیسم از منظر نیچه، داستایفسکی، هایدگر»، «نیهیلیسم کاسموسانتریک و نیهیلیسم تئوسانتریک»، «نیهیلیسم مدرن»، «حلقه‌های اضطرابی واپسین در نیهیلیسم‌ها»، «نیهیلیسم پسامدرن» و «بشر نیهیلیست ابسورد».

این کتاب با ۲۱۲ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۹۰ هزار ریال منتشر شده است.

به نقل از خبرگزاری مهر

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]