تاریخ انتشار خبر: 26 فروردين 1395 - ساعت 14:20:40
مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی

مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی

مقدمه‌ای بر جهان بینی اسلامی عنوان جلد دوم مجموعه آثار شهید مطهری(ره) است که مشتمل بر شش کتاب انسان و ایمان، جهان‌بینی توحیدی، وحی و نبوت، انسان در قرآن، جامعه و تاریخ و زندگی جاوید و حیات اخروی است.

مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی

شهید مطهری

انتشارات صدرا

امروز با گسترش فناوری و تکنولوژی هجوم به عقاید و باورهای دینی نیز چندین برابر شده است و سعی کرده‌اند که نوع نگاه افراد را به انسان، هستی و اطرافیان تغییر دهند که این تغییر با  باورهای دینی و فطرت بشری در تضاد خواهد بود اما با رنگ و لعابی به مخاطبان خود القاء می‌کنند که شاید افراد کم اطلاع دچار این تغییر شوند.

با این وجود برای همه افراد خصوصا جوانان که مخاطبان اصلی دشمنان دین و قرآن هستند، مطالعه و فراگیری معارف دینی از افراد مطمین و اهل علم ضروری و غیر اجتناب ناپذیر است زیرا که با علم درست می‌توان یک جهان بینی اسلامی و صحیح داشت.

مقدمه‌ای بر جهان بینی اسلامی عنوان جلد دوم مجموعه آثار شهید مطهری(ره) است که مشتمل بر شش کتاب انسان و ایمان، جهان‌بینی توحیدی، وحی و نبوت، انسان در قرآن، جامعه و تاریخ و زندگی جاوید و حیات اخروی است.

این کتاب که آخرین اثر شهید مطهری است که در سال‌های 56 و 57 نگاشته،  از یک سو درصدد برخورد و مقابله با انحرافات در برخی از گروه‌ها و افراد به ظاهر مسلمان و روشنفکر بوده و از سوی دیگر برای دوری از اتقاط در ایدولوژیک نهضت اسلامی نگارش این مباحث را برای خود لازم دانسته است.

از نکات جالب توجه در این کتاب این است که استاد مطهری در بخش جامعه و تاریخ به ضرس قاطع پیش‌بینی می‌کنند که رژیم‌های سوسیالیستی سرنگون خواهند شد همچنان که رژیم‌های سرمایه‌داری نیز سرنگون خواهند شد؛ اصولا همین مبحث است که می‌توان از شاهکارهای استاد بشمار آورد.

از مباحث این کتاب بدست خواهد آمد که انسان نمی‌تواند بدون داشتن ایده و آرمان زندگی سالم داشته باشد و یا کاری مفید و ثمربخش برای بشریت و تمدن بشری انجام دهد، انسان فاقد هرگونه ایده و ایمان یا به صورت موجودی غرق در خودخواهی درمی‌آید که هیچ وقت منافع فردی خارج نمی‌شود و یا به صورت موجودی مردد و سرگردان که تکلیف خویش را در زندگی در مسایل اخلاقی و اجتماعی نمی‌داند، تبدیل می‌شود بنابراین برای دانستن دیدگاه اسلام در این موضوعات مطالعه این جلد توصیه می‌شود

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]