تاریخ انتشار خبر: 31 فروردين 1395 - ساعت 12:07:09
علی از زبان علی

علی از زبان علی

برهه های گوناگون زندگانی امام را مانند زمان کودکی و مصاحبت با پیامبر ,ایمان اوردن به ایشان به عنوان اولین مرد , اولین مرد نمازگذار با پیامبر ,همراهي با نبي خدا در غزوات در این کتاب آمده است.

علی از زبان علی

سيدجعفر شهيدي

دفتر نشر فرهنگ اسلامي

حکایت زندگانی یک شخص آن زمان جذابیت پیدا میکند و شناخت از یک انسان فراتاریخ آن زمان واقعی تر بوده و به حقیقت نزدیک خواهد بود که از زبان خودش بیان شود.

استاد شهیدی ، که یکی از پژوهشگران معاصر تاریخ اسلام است، با آثار غنیّ و پرمحتوایی که در این زمینه از خود به جای گذاشته، توانسته به یکی از ماندگاران عصر تبدیل شود.

وی در روایت جذاب زندگانی أمیرالمؤمنین علیه السلام از بیان و گفتار خود حضرتشان استفاده کرده و برهه های گوناگون زندگانی امام را مانند زمان کودکی و مصاحبت با پیامبر ,ایمان اوردن به ایشان به عنوان اولین مرد , اولین مرد نمازگذار با پیامبر ,همراهي با نبي خدا در غزوات و مجاهىات بي نظر و ديگر وقايع مهم عصر نبوي تا رحلت و خاكسپاری ایشان و سپس امر غصب خلافت و مصائبي كه بر ايشان و اهل بيت وارد گشت را تشریح کرده است

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]