تاریخ انتشار خبر: 04 ارديبهشت 1395 - ساعت 11:20:01
یادداشتی بر کتاب "حوثیان یمن"؛

یادداشتی بر کتاب "حوثیان یمن"؛

جنبش حوثیان به صورت یک جنبش بیداری اسلامی- شیعی در شمال یمن مطرح شده و توجه جهانیان را به خود جلب کرده است، کتاب "حوثیان یمن" به معرفی این جنبش می‌پردازد.

جنبش حوثیان به صورت یک جنبش بیداری اسلامی- شیعی در شمال یمن مطرح شده و توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. حوثیان جنبشی است که توانست هویت فکری- ‌سیاسی مکتب اصیل زیدیه را احیا و در عرصه اجتماعی معرفی کند. شیعی‌بودن، داشتن نگرش ضدوهابی، ظلم‌ستیزی، عدالت‌گرایی و وحدت‌گرایی جزئی از هویت و رویکرد آنان است. با توجه به قدرت‌گیری و حضور اثرگذار حوثیان در معادلات سیاسی یمن، و همچنین وابسته‌بودن آنان به مکتب زیدیه و اشتراکات مذهبی- فرهنگی با ایران اسلامی، شناخت رویکردها، اندیشه‌ها و مواضع آنان ضروری است.

علی‌رغم نوپیدایی این جریان، خالی‌بودن عرصه پژوهش کشور با توجه به انتساب آنان به جمهوری اسلامی ایران توجیه‌شدنی نیست. وهابیان آثاری در تخطئه این جنبش نگاشته‌اند و مستشرقان با مراجعه به این آثار نتوانسته‌اند اندیشه، رویکرد و مواضع این جنبش را به دست آورند. در ایران پایان‌نامه‌ها و مقالات فراوانی در زمینه یمن و جغرافیای سیاسی شیعه و معرفی برخی مواضع سیاسی حوثیان و نبردهای آنان با حکومت یمن، نگاشته شده، ولی با جست‌وجویی که نگارنده انجام داده، تحقیق جامعی که رویکردها و مواضع آنان در حوزه کلام، فقه و سیاست را تبیین کند، صورت نگرفته است. ازاین‌رو اثر حاضر می‌کوشد گامی برای پرکردن این خلأ بردارد و مرجعی برای پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی فراهم کند.

نگارنده در این اثر کوشیده است که با مراجعه به آثار دو شخصیت مهم و اثرگذار این جریان، علامه سید بدرالدین الحوثی و سید حسین الحوثی، رویکردها و مواضع آنان را در حوزه کلام، فقه و سیاست بررسی کند، چراکه تعالیم این دو عالم زیدی معاصر، جریانی فکری - سیاسی را تشکیل داده که امروزه به نام جنبش الحوثی یا انصارالله شناخته می‌شود. این کار با مراجعه به آثار مکتوب علامه سید بدرالدین الحوثی و سخنرانی‌های سید حسین الحوثی صورت گرفته است. بررسی و نقد و مستندسازی رویکردها و مواضع آنان از عهده این کتاب خارج است.

اثر حاضر در چهار فصل نگاشته شده است؛ فصل اول درباره تاریخ زیدیه است که مطالب آن در دو محور عرضه شده است. محور اول تاریخ و شکل‌گیری زیدیه از پیدایش تا دوره معاصر است. محور دوم فرقه‌ها و جریان‌های فکری ‌درون‌مذهبی زیدیه است.

فصل دوم درباره جنبش حوثیان «انصارالله» است که به موضوعاتی از قبیل: تبارشناسی حوثیان، بسترها و عوامل ظهور جنبش حوثیان، سیر تحول و پویایی این جنبش پرداخته است.

فصل سوم به رویکرد و مواضع کلامی و فقهی رهبران این جنبش اختصاص دارد. رویکرد کلامی حوثیان با مراجعه به آثار هر دو اندیشمند زیدی حاصل می‌شود. مواضع فقهی این جنبش فقط با مراجعه به آثار مکتوب علامه بدرالدین الحوثی به دست می‌آید، چراکه رهبر معنوی، مرشد و مفتی انصارالله است.

فصل چهارم درباره مواضع سیاسی این جنبش است که با مراجعه به سخنرانی‌های سید حسین الحوثی تنظیم شده است؛ چراکه ایشان در عرصه سیاست حضور فعالی داشته است و پدر ایشان، علامه بدرالدین الحوثی است، که رهبر معنوی و مفتی این جنبش بوده و در مسائل سیاسی فعالیت کمتری داشته است.

در اثر حاضر، از علامه بدرالدین الحوثی با عباراتی از قبیل «علامه بدرالدین الحوثی»، «علامه الحوثی»، «رهبر معنوی و مفتی انصارالله» و هم‌چنین از سید حسین الحوثی با عباراتی از قبیل «حسین الحوثی»، «رهبر و مؤسس انصارالله» آورده شده است.

به نقل از نسیم آنلاین

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]