تاریخ انتشار خبر: 05 ارديبهشت 1395 - ساعت 13:43:38
تحلیلی از زندگانی و دوران امام محمدتقی

تحلیلی از زندگانی و دوران امام محمدتقی

اين اثر دربردارنده بخش هاي مهمي از مسائل مربوط به امام جواد (ع) و دنياي پيرامون آن حضرت است؛‌كاري پژوهشي که مورد توجه خوانندگان مختلف خواهد بود.

تحلیلی از زندگانی و دوران امام محمدتقی

فضل‌الله صلواتی

اطلاعات

نگارنده از  نويسندگاني است كه تلاش عمده اش به كاري تاريخي درباره امام جواد (ع) معطوف است.

وی كتاب خود با عنوان تحليلي از زندگي و دوران امام محمد تقي (ع) با ويرايش دوم و با كيفيت بهتري به چاپ رسانده و عمدتا با همین اثر نیز شناخته می شود. اين اثر دربردارنده بخش هاي مهمي از مسائل مربوط به امام جواد (ع) و دنياي پيرامون آن حضرت است؛‌كاري پژوهشي که مورد توجه خوانندگان مختلف خواهد بود.

شرائط كلي جهان اسلام و‌ حكومت عباسي و هم چنين حركت ها و انقلاب هاي دوران امام جواد (ع)، بررسي بعضي فرقه هاي آن دوره، حركت ها و انقلاب ها در  دوره عباسي، بخشی از زندگاني و شهادت امام (ع) و سخنان حضرت عناوین این کتاب است. 

هر چند روش نگارش اين كتاب، سنتي و مغاير با اصول نگارش امروزين است اما در نوع خود به عنوان يك تك نگاري درباره امام جواد (ع) قابل استفاده است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]