تاریخ انتشار خبر: 19 ارديبهشت 1395 - ساعت 12:15:17
 معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی

معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی

کتاب معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی نوشته محمد حکیمی با تکیه بر منابع دینی خط مشی کلی سیاست مالی اسلام را تبیین کرده و مخاطب را با زوایای مختلف اقتصادی مکتب رضوی آشنا ساخته است.

 معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی

محمد حکیمی

بوستان کتاب

مسؤلیت‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین مسؤلیت‌های حوزه آدمی و روابط بشری است که یک شیعه واقعی باید این رسالت را از بهترین افراد روزگار فرا بگیرد و تلاش کند که همانند امامان معصوم و طبق خط مشی اهل بیت در نابسامانی‌های اقتصادی جامعه خویش قدم بردارد.

کتاب معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی نوشته محمد حکیمی با تکیه بر منابع دینی خط مشی کلی سیاست مالی اسلام را تبیین کرده  و مخاطب را با زوایای مختلف اقتصادی مکتب رضوی آشنا ساخته است.

در این اثر نویسنده در هر بخش ابتدا کلام الهی امام رضا(ع) را تشریح و سپس با توجه به قرآن کریم به عنوان ریشه و خاستگاه اصلی کلام، محورهای واقعی و سرچشمه اصلی کلام حضرت را روشن ساخته و همچنین برای تبیین نظرگاه‌های ویژه حضرت از مجموعه سخنان پیامبر اکرم(ص) و دیگر امامان معصوم نیز کمک گرفته است.

نگرش نویسنده در این کتاب نگاهی مجموعی به روایات و احادیث امام رضا(ع) است و به همین جهت به تعالیم اقتصادی حضرت به شکلی جدا و تقطیع شده از احادیث و تعالیم اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و حتی توحیدی و اعتقادی نگریسته نشده  و بلکه به صورت همه جانبه و مجموعی بیان شده است.

توجه به اهداف اصلی و اساسی امام رضا(ع)، توجه به ماهیت زمان و دگرگونی‌های اصولی جوامع امروز و پرهیز از التقاط در تبیین مکتب رضوی از دیگر اموری است که نویسنده در نگاشتن این کتاب به آن اهتمام داشته است.

اصل مالکیت، حدود و شرایط مالکیت، پدیده فقر، علل و عوامل فقر، مبارزه با فقر، کار و عمل، تعاون و مددکاری اجتماعی، اخوت اسلامی و خاستگاه اقتصادی آن، مسؤلیت دولت، پدیده سرمایه‌داری، انتظار سامانیایی زندگی و کرامت انسان و حقوق از دوازده بخش کتاب حاضر ومالیت‌هایی اسلامی، حاکمیت معیارهای سرمایه‌داری، کار در قانون دین و نظام تشریع، توازن اقتصادی و توازن سیاسی، نظامی و دفاعی، چگونگی امام و امت و اخلاق سرمایه‌داری بخش کوچکی از مباحث علمی این اثر است.

موضوع سرمایه‌داری در اجتماعات بشری خصوصا در این عصر جدید حضوری غیر قابل انکار دارد که نگارنده در پژوهش حاضر از دو بعد روابط اقتصادی که یکی بعد زندگی مادی و روابط انسانی و دیگری بعد اخلاقی و معنوی سرمایه‌داری است  را بررسی و ره‌آورد شوم آن را برای مخاطب تبیین کرده است.

این کتاب 447 صفحه‌ای برگرفته از چهار جلد کتاب الحیاة است که از سوی بوستان کتاب به چاپ رسیده است.

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]