تاریخ انتشار خبر: 19 ارديبهشت 1395 - ساعت 13:25:13
نیلوفر نیایش

نیلوفر نیایش

بیان نوع و روش زندگی فردی، روابط خانوادگی و مناسبات اجتماعی و سیاسی امام سجاد (ع) و اشاره به فصل مهم زندگي امام يعني حادثه عاشورا بخشی از مطالب کتاب نیلوفر نیایش است.

نیلوفر نیایش

حسين سيدي

نشر معارف

پس از قران سيره و روش پيامبر و اهل بيت ايشان كه مبين قران ميباشند براي تمامي قرون و قرن حاضر الگو و راهگشاست. 

در مجموعه ي حاظر نوشته  حسين سيدي سعی گرديده  تا با جستجو و واكاوي مسايل اجتماعي اخلاقي در سير سلوك و روش اهل بيت  و مطرح كردن موضوعات مختلف و مورد ابتلا در دنياي امروز به نوعي الگو پذير بودن و راهگشايي ان حضرات را بيان كرده و به اين سوال كه در عصر حاضر چگونه سيره  ان حضرات توان راهگشايي  را دارد پاسخ گويد.

در اثر حاظر به موضوعات زير اشاره گشته است نكاتي از سیمای ظاهری و باطنی امام سجاد و سپس بیان نوع و روش زندگی فردی، روابط خانوادگی و مناسبات اجتماعی و سیاسی آن جناب اشاره به فصل مهم زندگي امام يعني حادثه عاشورا، و بيانات بيداركننده‌ي و اتشينشان در کوفه و شام  بيان كلمات و احاديث نوراني و بیان جایگاه صحیفه سجادیه، اشاره به رساله حقوق و نکات ارزشمند دیگر که این کتاب را براي مخاطبين جوان بيش از پيش جذابتر كرده است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]