تاریخ انتشار خبر: 04 خرداد 1395 - ساعت 14:01:45
«مهندسی تمدن اسلامی»

«مهندسی تمدن اسلامی»

نویسنده این کتاب براین باور است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تحولات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهان در مقیاس تمدنی، شتاب و جهت‌گیری بی‌نظیری پیداکرده است.

«مهندسی تمدن اسلامی»
نویسنده: عبدالعلی رضایی
ناشر: کتاب فردا

نویسنده این کتاب براین باور است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تحولات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهان در مقیاس تمدنی، شتاب و جهت‌گیری بی‌نظیری پیداکرده است. این امر باعث شده که شرایط مناسبی در بعد فکر و فرهنگ، برای تولید مغزافزار و نرم‌افزار مدیریت توسعه اجتماعی ایجاد شود. تاریخ نظام مدیریت جهانی نیز به پایان لیبرالیسم نزدیک می‌شود. جامعه بشری در این مسیر برای حل چالش‌‌ها و بحران‌های به‌وجودآمده، نیاز به پاسخ و نسخه‌ای فراگیر دارد تا بتواند امید به حیات طیبه و زندگی بر پایه ایمان و عدالت را برای همگان فراهم سازد. و کاملا روشن است که هیچ‌کدام از مکاتب فکری غرب جواب‌گوی چنین نیازی نیست.

جامعه دین‌مدار ایران نیز با عبور از ایده‌سازی و اشاعه آرمانی انقلاب اسلامی در مقیاس جهانی، به مرحله پی‌ریزی تمدن اسلامی رسیده است. در این مرحله اساسی‌ترین نیاز، تولید نرم‌افزارهای مهندسی تمدن اسلامی خواهد بود تا بدین وسیله بتواند فضای تازه‌ای را به عنوان زیست معنوی در مقابل تمدن دین‌گریز غرب برای بشر فراهم کند. در صورتی که ایجاد، هدایت و کنترل محیط اجتماعی همچنان تحت اختیار و سلطه مهندسی غیراسلامی باشد، تعارض بین مطلوب‌های آرمانی با شرایط عینی اجتماعی، موازنه قدرت را به نفع شرایط محیطی و عینی تغییر می‌دهد و عملا هدایت جامعه در اختیار فرهنگ بیگانه قرار خواهد گرفت. به همین دلیل برای تحقق تمدن دینی نیازمند تلاش فکری و علمی جامعه اسلامی بر محور دست‌یابی به توسعه عقلانیت ایمانی و تولید نرم‌افزارهای دین‌محور هستیم که ما را قادر به برنامه‌ریزی در جهت نیل به اهداف مورد نظر در قالب یک تمدن خواهد کرد.

با توجه به این مطالب باید اعتراف کرد که چاره‌ای جز مفهوم‌سازی نظری، الگوسازی کاربردی، ساختارسازی اجتماعی و نظام‌سازی فرهنگی، مبتنی بر اندیشه مهندسی تمدن‌سازی اسلامی نیست. هدف مباحث این کتاب نیز چیزی جز شناساندن چارچوب یک مدل کارآمد برای مهندسی یک تمدن نوین از طریق بررسی مبادی، مواضع و موانع آن نیست. از همین روی، این اثر پس از یک مقدمه مفصل از چهار فصل تشکیل شده است که به ترتیب عبارتند از: مبادی، مبانی، مواضع و موانع.

به نقل از الف

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]