تاریخ انتشار خبر: 22 خرداد 1395 - ساعت 17:59:32
اندیشه اصلاح و راهبرد وحدت و هم بستگی در جهان اسلام

اندیشه اصلاح و راهبرد وحدت و هم بستگی در جهان اسلام

رویکرد مولف دراین اثر کاملا تاریخی بوده و مطالب مطرح شده با استفاده از آیات و روایاتی که در موضوع وحدت اسلامی در منابع شیعه و سنی آمده است، دسته بندی شده است.

کتاب: اندیشه اصلاح و راهبرد وحدت و هم بستگی در جهان اسلام (دوجلدی)

مولف : دکتر سیداحمد موثقی

انتشارات : بوستان کتاب

بدون شک از مهترین مباحثی که در سالهای اخیر اکثر علمای شیعه و اهل سنت به آن تاکید داشته اند و مورد توجه قرار دادند، بحث وحدت اسلامی بین فرق و مذاهب بوده است. با توجه به هجوم و سیطره ای که استعمار غربی برای اسلام و مسلمانان تدارک دیده است، بسیار لازم و ضروری به نظر می رسد که جامعه ی مسلمین برای مقابله با این مبارزه ی عظیم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ... تدابیری را بیاندیشد. به طور قطع یکی از بهترین راه های مقابله با این هجم انبوه از دشمنی ها، ایجاد همبستگی، الفت و برادری میان تمام مذاهب اسلامی است تا در سایه ی آن بتوانند هویت جامعه ی اسلامی را حفظ کنند.

کتاب حاضر با عنوان اندیشه اصلاح و راهبرد وحدت و هم بستگی درجهان اسلام تألیف دکتر سید احمد موثقی به جهت تبیین و توضیح این مبحث نگارش شده است. رویکرد مولف دراین اثر کاملا تاریخی بوده و مطالب مطرح شده با استفاده از آیات و روایاتی که در موضوع وحدت اسلامی در منابع شیعه و سنی آمده است، دسته بندی شده است. در ابتدای اثر، مقدمه ای از مرحوم علامه جعفری آورده شده که مناسب با موضوع مورد نظر است. علامه در این مقدمه سعی کرده است تا مباحث مقدماتی مربوط به وحدت اسلامی را با بیانی روان، ارائه کنند. به همین جهت در بحث وحدت امت اسلامی و طرق وصول به آن، بحث اختلاف معقول و نامعقول را مطرح کرده و در ذیل آن انواع وحدت را یادآور شده و وحدت مورد نظر و مقبول را که وحدت معقول است را توضیح می دهند. وحدتی که با قبول آن در عین اختلافات معقول، طرفین با کمک و تایید یکدیگر برای رسیدن به اهداف مشترک تلاش می کنند. آنچه مسلم است وجود نقاط مشترکی است که حتی در تمامی ادیان نیز قابل استخراج است، چه رسد به فرق و مذاهب اسلامی که نقاط مشترک زیادی نظیر کتاب، سنت، پیامبر و ... دارند.

پس از بیان نکات مهم در مقدمه­ی کتاب، در فصل اول وحدت اسلامی درمنابع اصیل شیعه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و موضوع مورد بحث با رویکرد دینی و با استفاده از آیات و روایات بررسی می شود. استفاده از سیره­ی نبی مکرم اسلام (ص) و ائمه­ی اطهار (ع) به عنوان رکن اصلی و تأثیرگذار این موضوع بیان شده و وحدت و یگانگی امت به عنوان مهمترین دست آورد نبوت رسول اکرم (ص) مطرح می شود.

در واقع پیکره­ی اصلی کتاب را سه بخش تشکیل می دهد، بخش اول مفهوم شناسی و تبیین موضوع بحث، بخش دوم نگاه قومی و جغرافیای نسبت به موضوع مورد بحث و بخش سوم شخصیت های تأثیرگذاری که در عرصه ی وحدت اسلامی تلاش کرده و صاحب ایده بودند. البته لازم به ذکر است که شخصیت های تأثیرگذار در هرمنطقه در ذیل بحث همان منطقه مورد ارزیابی قرار می گیرند. در جلد اول به موضوع مصر و سیدجمال الدین حسینی و تلاش ها و مبارزات ایشان در مقابل استعمار خارجی و استبداد داخلی، فرقه سازی و فرقه گرایی، جدایی دین از سیاست و تبدیل خلافت به سلطنت و ... مباحث با یک سیر منطقی دست بندی و مطرح شده است. در فصل چهارم کتاب نیز اندیشه اصلاح و راهبرد وحدت در مصر، سوریه و  عربستان و جریان های فکری در دور قرن اخیر مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.

در جلد دوم کتاب نیز، وحدت و هم بستگی در عراق و لبنان و شبه قاره­ی هند مباحثی مطرح شده و در نهایت نیز اندیشه­ی اصلاح وحدت و همبستگی در ایران مورد تحلیل قرار گرفته است و در خاتمه نیز اندیشه­ی علمای تأثیرگذار در موضوع وحدت اسلامی، نظیر میرزا کوچک خان، آیت الله کاشانی، آیت الله بروجردی، علامه امینی و حضرت امام (ره) از نظر فکری، فرهنگی، اعتقادی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیان شده است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]