تاریخ انتشار خبر: 30 خرداد 1395 - ساعت 13:46:46
روحانیت و تجدد (با تأکید بر جریان های فکری- سیاسی حوزه علمیه قم)

روحانیت و تجدد (با تأکید بر جریان های فکری- سیاسی حوزه علمیه قم)

کتاب حاضر به تمام این جریان های فکری می پردازد و باتقسیم بندی زمانی از سال 1302 تا انقلاب اسلامی ایران، شخصیت ها و تفکرات تأثیرگذار در این عرصه را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

کتاب : روحانیت و تجدد (با تأکید بر جریان های فکری- سیاسی حوزه علمیه قم)

مولف : عبدالوهاب فراتی

انتشارات : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

از مهمترین مسائلی که حوزه و روحانیت در سال های اخیر با آن روبرو بوده، بحث تقابل سنت و تجدد است. موضوعی که بسیاری از صاحبان فکر و اندیشه با آن درگیر هستند و به سبب نوع نگاه افراد، گروه های مختلف فکری ایجاد شده است.

کتاب روحانیت و تجدد (با تأکید بر جریان های فکری-سیاسی حوزه علمیه قم) نوشته­ی عبدالوهاب فراتی به منظور توضیح و تبیین این موضوع نگارش شده است.

مولف در این اثر سعی کرده است تا با رویکردی تاریخی- تحلیلی موضوع مورد بحث را ارزیابی کند. آنچه همواره از این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است، تقسیم بندی دوسویه به سنت و تجدد بوده، اما نگارنده در این اثر با یک تقسیم بندی جامع، فصل جدیدی از این عنوان را ارائه کرده است.

در بخش ابتدایی کتاب این تقسیم بندی ذکر شده است که رویکرد روحانیون در برخورد با این موضوع بدین شکل بوده است که عده ای از روحانیون همانند رستگار جویباری، سید محمود دهسرخی و ... تجدد را به طور کلی رد کرده و از آن دوری می کنند، عده ای همانند مهدی نصیری و فرهنگسرای علوم اسلامی سعی کرده اند از باب اکل میته به تجدد نظر کنند و عملا احیای تمدن اسلامی را به عصر ظهور ارجاع می دهند.

دسته ای دیگر نیز در قبال پاره ای از جنبه های غرب گرایی می ایستد اما باتوجه به الزامات زمان و مکان می کوشد تفکر دینی را با برخی از ارکان تجدد به همنهادی برساند، که درواقع شخصیت هژمونیک این جریان حضرت امام خمینی (ره) می باشد. همچنین در ذیل این جریانات نوع تفکرات آیت الله مصباح یزدی نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

کتاب حاضر به تمام این جریان های فکری می پردازد و باتقسیم بندی زمانی از سال 1302 تا انقلاب اسلامی ایران، شخصیت ها و تفکرات تأثیرگذار در این عرصه را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]