تاریخ انتشار خبر: 12 مرداد 1395 - ساعت 14:10:51
«ظهور و سقوط سلطنت پهلوی»

«ظهور و سقوط سلطنت پهلوی»

جلد اول این کتاب به خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست می‌پردازد. در دوران سلطنت محمد رضا پهلوی، فردوست نه تنها صمیمی ترین دوست شاه بود که با «شاه» و «ملکه» بر سر یک میز غذا می خورد، بلکه...


راوی :حسین فردوست، نویسندهعبدالله شهبازیناشر : اطلاعات

جلد اول این کتاب به خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست می‌پردازد. در دوران سلطنت محمد رضا پهلوی، فردوست نه تنها صمیمی ترین دوست شاه بود که با «شاه» و «ملکه» بر سر یک میز غذا می خورد، بلکه محرم اسرار محمدرضا و رابط او در مخفیانه ترین ارتباطات نیز بود. بالا تر از این ، حسین فردوست به عنوان «چشم» و «گوش» محمد رضا پهلوی عمل می کرد. فردوست در راس مهم ترین ارگان اطلاعاتی رژیم پهلوی، «دفتر ویژه اطلاعات» که سازمان اطلاعاتی شخصی «شاه» محسوب می شد بر کل سیستم سیاسی و اطلاعاتی کشور و حتی بر «ساواک» نظارت داشت و رابطه شخصی «شاه» را با مهم ترین ارگان های اطلاعاتی هم سنگ برقرار می ساخت.

 از همین ‌رو در جلد اول، اطلاعات دست اولی از خاندان پهلوی و روابط بین اعضای آن و ساختار حکومت پهلوی ارائه شده است.

 عبدالله شهبازی در جلد دوم کتاب برخی از شخصیت‌های طراز اول و مؤثر رژیم پهلوی(از جمله: تیمورتاش، فروغی، هویدا، شریف امامی و...) را با تکیه بر اسناد معتبر معرفی می‌کند و ابعاد شخصیت‌ پنهان آنان را می‌کاود.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]