تاریخ انتشار خبر: 14 مرداد 1395 - ساعت 15:43:36
زندگی سیاسی هشتمین امام : حضرت علی ابن موسی الرضا

زندگی سیاسی هشتمین امام : حضرت علی ابن موسی الرضا

اثر حاضر، ترجمه ای از کتاب الحیاه السیاسیه الامام الرضا علیه السلام نوشته یکی از برترین نویسندگان حوزه ی تاریخ اسلام به ویژه تاریخ اهل بیت علیهم السلام است.

زندگی سیاسی هشتمین امام : حضرت علی ابن موسی الرضا

سیدجعفر مرتضی عاملی

دفتر نشر فرهنگ اسلامی

اثر حاضر، ترجمه ای از کتاب الحیاه السیاسیه الامام الرضا علیه السلام نوشته یکی از برترین نویسندگان حوزه ی تاریخ اسلام به ویژه تاریخ اهل بیت علیهم السلام است.

این نوشتار به دلیل اهمیت و استقبال خوانندگانش، چندین باز چاپ داشته است . اثر پیش رو، دستاورد چندین ساله نگارنده در آثار مختلف و منابع متعدد تاریخی و روایی به شمار می آید.

به اعتقاد نویسنده، حوادث تاریخی فقط داستان نیستند بلکه رویدادهایی هستند که شدیدا در زندگی کنونی ما نیز می تواند نقش مهمی ایفا نماید.در این اثر، سعی شده برای استفاده بیشترخوانندگان، فشرده ای از متن اصلی ترجمه گردد.

نهضت دولت عباسی، علویان در گذشته، رابطه قیام اهل بیت و قیام عباسیان، سیاست ضد علوی عباسیان،بررسی شرایط حاکم بر زمان حضرت رضا علیه السلام، تشریح موضع امام در وساله ولایت عهدی، سیاست امام در مساله ولایت عهدی و ... از جمله مباحث مطرح شده در این کتاب ارزنده است مطالعه این کتاب فضای روشنی از عصر امام رضا علیه السلام را به تصویر کشیده است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]