تاریخ انتشار خبر: 18 مرداد 1395 - ساعت 14:00:35
فساد در رژیم پهلوی دوم»

فساد در رژیم پهلوی دوم»

در این کتاب تلاش شده است با بهره‌گیری از كتاب‌های خاطرات درباریان و اسناد و مدارك به دست آمده از دوران حكومت پهلوی دوم، مفاسد این دوره در سه بخش مفاسد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بررسی شود.

فساد در رژیم پهلوی دوم»
نویسنده: 
عبدالکاظم مجتبی زاده

ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

در این کتاب تلاش شده است با بهره‌گیری از كتاب‌های خاطرات درباریان و اسناد و مدارك به دست آمده از دوران حكومت پهلوی دوم، مفاسد این دوره بررسی شود كه در سه بخش مفاسد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به اضافه‌ یك بخش مقدماتی سازماندهی شده است.

در بخش فساد سیاسی، سوءاستفاده‌ی شاه و درباریانش از موقعیت و مقام خود به عنوان حاكمان كشور و نیز سانسور افكار سیاسی، مباشر پروری، خدمات به دول بیگانه و انتخابات فرمایشی كه از طرف آنان اعمال می‌شد، بررسی شده است.

در بخش مفاسد اقتصادی، ضمن بررسی مسائلی چون رشوه‌خواری، رانت‌خواری، اختلاس اموال عمومی و خروج ثروت‌های ملی كه توسط شاه و اطرافیانش انجام می‌شد، فهرستی از مؤسسات و مراكز اقتصادی و تجاری كه خاندان سلطنت صاحب و یا سهامدار عمده‌ی آن بودند، ارائه شده است. 

در بخش مفاسد فرهنگی به ابتلای اعضای خانواده‌ سلطنتی اعم از زن و مرد به امور غیراخلاقی و مسائل جنسی و نیز ترویج آن در سطح جامعه پرداخته شده است. علاوه بر این توجه ویژه‌ شاه و خانواده‌اش به مسائلی همچون قمار، شرابخواری، مواد مخدر و ... و نیز تلاش برای اشاعه و تروج آن در بین سطوح مختلف جامعه ، در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است.

مجموعه‌ حاضر، تنها بخشی از مصادیق مفاسد شایع در دوره‌ی پهلوی دوم است که با استفاده از خاطرات درباریان شاه و اسنادی كه به عنوان گزارش به وسیله‌ی ساواك تهیه می‌شده است، بیان شده‌اند.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]