تاریخ انتشار خبر: 02 آبان 1395 - ساعت 13:51:05
معجزه عاشورا

معجزه عاشورا

يكي از مهم ترين وجوه تحليلي حادثه عاشورا، تبيين فلسفي حادثه و برخي موضوعات مرتبط با آن مثل احياء و نقش عزاداري سنتي است كه دكتر حسين غفاري استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران در غالب درس گفتارهايي در اين كتاب به آن پرداخته اند.

معجزه عاشورا

حسین غفاری

حکمت

يكي از مهم ترين وجوه تحليلي حادثه عاشورا، تبيين فلسفي حادثه و برخي موضوعات مرتبط با آن مثل احياء و نقش عزاداري سنتي است كه دكتر حسين غفاري استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران در غالب درس گفتارهايي در اين كتاب به آن پرداخته اند.

از ابتداي كتاب يعني از مجلس اول بحثي پيرامون گريه و اثر آن در وصول انسان به كمال ارائه مي كنند. در بخش بعدي تفسيرهاي متعدد از اهداف قيام امام حسين(ع) را ذكر مي كنند و با ارائه يك نظريه جامع در تفسير قيام به رد تفاسير ديگر مي پردازند.

پس از آن به تبيين علم امام و تحليل رابطه بين علم امام و حوادث قيام مي پردازند، در ادامه با ذكر تفاوت هاي ميان داستان حضرت ابراهيم(ع) و نهضت امام حسين(ع) به آثار بركات اين قيام مي پردازند، در مجلس دوازدهم كتاب هم به تفسير غزلي از حافظ و انطباق آن با حادثه كربلا مي پردازند

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]