تاریخ انتشار خبر: 16 آبان 1395 - ساعت 13:44:14
حسن بن علی امام مصلح

حسن بن علی امام مصلح

اثر حاضر با استفاده و اتکاء به منابع معتبر تاریخ اسلام بخشی از مظلومیت و ایثار حضرت امام حسن علیه السلام را به تصویر کشانده که مطالعه آن برای اهل فن و عموم مردم مفید و قابل استفاده خواهد بود.

حسن بن علی امام مصلح

مرضیه محمدزاده

دلیل ما

قلم بسیار روان و عالمانه نگارنده و تخصص ایشان در مباحث مربوط به تاریخ اهل بیت علیم السلام، تالیف کتب و مقالات مختلف با زمینه ی مذهبی، استفاده از منابع معتبر و دست اول از جمله ویژگی های خوب این نویسنده در غالب تالیفات خود از جمله اثر حاضر است.

اثر حاضر با استفاده و اتکاء به منابع معتبر تاریخ اسلام بخشی از مظلومیت و ایثار حضرت امام حسن علیه السلام را به تصویر کشانده که مطالعه آن برای اهل فن و عموم مردم مفید و قابل استفاده خواهد بود. نگارنده به گونه ای از تمامی کتاب‌های قدیمی و کتب نویسندگان جدید که به نوعی از امام حسن(ع) سخن گفته‌اند؛استفاده نموده است.

 بررسی اتفاقات زندگی امام حسن(علیه السلام) اقوال مختلف، تحلیل و بررسی روایات متفاوت و نقل‌های مختلف تاریخی تبیین اقوال نادرست و روایات جعلی و رد نقل‌های بی اساس از جمله ویژگی های این اثر می‌باشد.این اثر با سه فصل و ریز موضوعات مختلف؛ تنظیم گردیده است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]