تاریخ انتشار خبر: 19 آبان 1395 - ساعت 14:23:14
زندگی حسینی: مجموعه یادداشت های عاشورایی

زندگی حسینی: مجموعه یادداشت های عاشورایی

اين مجموعه نوشتارها كه از ابتدا به صورت يادداشت در غالب ستوني از مجله خيمه و يا به عنوان محصولات توليد شده "محيا" عرضه مي شد، براي تبيين يك زندگي صحيح در همه عرصه هاي قابل فرض و قابل تحقق آن با رويكردي حسيني، اكنون در غالب كتابي به صورت مجزا به چاپ رسيده است.

زندگی حسینی: مجموعه یادداشت های عاشورایی

محمدرضا زائری

انتشارات خیمه

سير زندگي و در ادامه اش مرگ كه خود سرآغازي براي زندگي جاويدان است، درباره هر انساني به طور دائم دستخوش تغيير است در اين ميانه همراهي با قافله اي مسير اين تغييرات مهم را تعيين مي كند، وقتي مهم ترين حادثه تاريخي در تقابل حق و باطل صحنه عاشوراست و همه عالميان و زمانه هارا ميتوان بااين محك به دو دسته كربلايي و غيركربلايي تقسيم كرد، پس بايد بيش از ديگر مواقع تاريخي به آن پرداخت و تبيين و تحليل آن با همه توان را يك امر مهم دانست تا بتوان از آن براي تبديل زندگي به يك سبك زندگي مطلوب استفاده كرد.

اين مجموعه نوشتارها كه از ابتدا به صورت يادداشت در غالب ستوني از مجله خيمه و يا به عنوان محصولات توليد شده "محيا" عرضه مي شد، براي تبيين يك زندگي صحيح در همه عرصه هاي قابل فرض و قابل تحقق آن با رويكردي حسيني، اكنون در غالب كتابي به صورت مجزا به چاپ رسيده است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]