تاریخ انتشار خبر: 03 آذر 1395 - ساعت 12:50:40
تعلیم و تربیت بصیرت گرا

تعلیم و تربیت بصیرت گرا

معرفي نظريه‌اي جديد در تعليم و تربيت، با تأكيد بر بعد بصيرت و درك مفهوم آن موضوع اصلي مطالب كتاب حاضر است كه مي تواند نمايان گر ديدگاهي در عرصة تربيت اسلامي باشد

تعلیم و تربیت بصیرت گرا

عليرضا رحيمي احمد كريميان 

انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام 

معرفي نظريه اي جديد در تعليم و تربيت، با تأكيد بر بعد بصيرت و درك مفهوم آن موضوع اصلي مطالب كتاب حاضر است كه مي تواند نمايان گر ديدگاهي در عرصة تربيت اسلامي باشد كه با آن چه تا به امروز در كشور ما و بسياري از سرزمين هاي اسلامي در جريان بوده، تفاوت هاي اساسي دارد و در آن بر معناي خاص از عقل و تعقل، ضرورت پرورش تعقل و اتخاذ روش عقلاني در تربيت تأكيد فراوان وجود دارد.

از جمله مباحث مندرج در كتاب مي توان به انگيزه انتخاب موضوع و ضرورت تحقيق؛ ناشناختي شناخت؛ معرفي و نقد پژوهش هايي درباره عقل در حوزه فرهنگ اسلامي؛ گزاره هايي پيرامون تعليم و تربيت؛ فلسفة تعليم و تربيت اسلامي؛ معناي عقل و تعقل در منابع معرفتي اسلامي (قرآن و احاديث)؛ نسبت تربيت عقلاني با تربيت اسلامي (بررسي تاريخي»؛ معناي كلي تربيت و معناي آموزش؛ ايجاد، حفظ و توسعة بصيرت؛ چونان هدف اساسي تربيت عقلاني؛ تربيت بصيرت گرا؛ تربيت عقلاني و مفهوم بصيرت و تعاريف موجود در نظريه بصيرت، اشاره نمود.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]