تاریخ انتشار خبر: 06 آذر 1395 - ساعت 15:26:55
مقتل الحسین

مقتل الحسین

در کتاب حاضر، دکتر حجت‌الله جودکی ـ پژوهشگر تاریخ و محقق در کتاب‌شناسی مقاتل ـ به روشی نقادانه و علمی به استخراج روایات مذکور از تاریخ طبری همت گماشته و آن‌ها را به ترتیب حوادث تاریخی مدون کرده است.

ابو مخنف لوط بن یحیی ازدی

حجت الله جودکی

نشر خیمه

ابومِخْنَف لوط‌بن‌یحیی أزدی غامدی (متوفی 157 ق.‍) یکی از مشهورترین و قدیمی‌ترین گزارشگران واقعه‌ی عاشورا است. وی از شیعیان امامی کوفه و تاریخدان و سیره‌نویس بوده است.

 کتاب «مقتل الحسین» او از جمله‌ی مشهورترین منابع تاریخ عاشورا به حساب می‌آید. در گذر زمان، اصل این کتاب از بین رفته است. (گرچه کتاب‌هایی غیرمستند و آمیخته با تحریفات تاریخی فراوان با نام مقتل ابومخنف منتشر شده‌اند و در بازار موجود است.) تنها آنچه از آن مقتل ارزشمند قابل دسترسی است، روایت‌هایی است که به‌طور مستقیم ابوجعفر محمد‌بن‌جریر طبری (متوفی 310 ق.) در کتاب تاریخ خود نقل کرده است و مجموعاً 113 روایت کوتاه و بلند را شامل می‌شود.

 در کتاب حاضر، دکتر حجت‌الله جودکی ـ پژوهشگر تاریخ و محقق در کتاب‌شناسی مقاتل ـ به روشی نقادانه و علمی به استخراج روایات مذکور از تاریخ طبری همت گماشته و آن‌ها را به ترتیب حوادث تاریخی مدون کرده است.

 

 همچنین برای نخستین‌بار متن عربی مقتل همراه با ترجمه ذکر شده است. در این کتاب همچنین پیشگفتاری با موضوع تاریخچه‌ی مقتل‌نگاری و معرفی مقتل ابومخنف آمده است.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]