تاریخ انتشار خبر: 26 آذر 1395 - ساعت 14:19:51
پیامبر و یهود حجاز

پیامبر و یهود حجاز

در این کتاب با استفاده از آیات قرآن و منابع تاریخى، مجموع برخوردهاى مسلمین صدر اسلام و یهودیان ساکن حجاز مدینه و شمال آن از چند زاویه بررسى مى‏‌شود

پیامبر و یهود حجاز

مصطفی صادقی

بوستان کتاب

یهودیان از جمله گروه‏هایى هستند که نامشان در کنار مسلمانان صدر اسلام به فراوانى به چشم مى‏‌خورد. این‏که رفتار رسول خدا(ص) با آنان چگونه بوده و چه روابط دوستانه و خصمانه‌‏اى بین آنان وجود داشته است مطالب اصلى این پژوهش را تشکیل مى‏‌دهد.

در این کتاب با استفاده از آیات قرآن و منابع تاریخى، مجموع برخوردهاى مسلمین صدر اسلام و یهودیان ساکن حجاز مدینه و شمال آن از چند زاویه بررسى مى‏‌شود:
یکى روابط دوستانه و انعقاد پیمان‏ها، دوم گفت‏وگوها و برخوردهاى غیرنظامى یهود، سوم روابط خصمانه و قهرآمیز شامل جنگ‏ها و سریه‏‌ها.

بدیهى است در این نوشتار به برخى از شبهات مطرح شده در چگونگى رفتار پیامبر با یهود پاسخ داده شده است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]