تاریخ انتشار خبر: 28 آذر 1395 - ساعت 15:36:02
مروري بر كتاب «نوشتن با تنفس آغاز مي شود» نوشته لرن هرينگ

مروري بر كتاب «نوشتن با تنفس آغاز مي شود» نوشته لرن هرينگ

در اين كتاب، ياد مي گيريد كجا بايد توقف كرد و به قدر لازم صبر كنيد تا كاركرد نوشتاري ژرف خودتان را ببينيد. اين كتاب راه هايي را نشان مي دهد كه ذهن تان و خودتان را در فرآيند نوشتن بررسي كنيد.

الهام خمپاره يا صاعقه نيست كه از جانب خدايان نازل شود، بلكه از يك نفسِ محكم مي آيد، از يك بنياد قابل اعتماد و احساس تعهد به فرآيند. از نفسي كه ريشه در زمين داشته باشد، شكوفه آزادي گل مي كند. اگر نفس تان ريشه در زمين داشته باشد، داستان و شعرهايتان زنده مي شود و روي زمين به رقص مي آيند.

    نوشتن به مثابه نفس كشيدن، زنده ماندن و زندگي كردن، براي هر نويسنده يي مي تواند مرز بين مرگ و زندگي يا آزادي و اسارت باشد. كتاب «نوشتن با تنفس آغاز مي شود» به صداي ما، جان مي دهد و آن را اعتبار مي بخشد و بدين طريق مي خواهد ما را با اين ديدگاه، وارد دنياي نوشتن و سرانجام نويسندگي كند يا به تعبيري ديگر، راه نوشتن و دوباره نوشتن را به ما بياموزد كه برخلاف آنچه همه فكر مي كنند نوشتن با انديشه است، نوشتن با انديشه نيست كه به دست مي آيد: «نوشتن عميق» از بدن ما، از نفس ما و از اين توانايي به دست مي آيد كه بتوانيم در موقعيت هايي كه ما را مي ترساند، آرامش مان را نگه داريم. از اينجا مي آيد كه بتوانيم با آنچه مي نويسيم درهم بياميزيم.

    نوشتن نه چون هنرهاي تجسمي كه بيشتر صرف نگاه كردن به نقاشي ها، طراحي ها، تصاوير چاپي، مجسمه ها، عكس ها و... مي شود تا بيشتر خواندن آثار، اما در نوشتن بايد هم بيرون و هم درون خودتان همچنان در پي دانش باشيد: بخوانيد، بخوانيد، بخوانيد: و توجه داشته باشيد كه نوشتن، مثل تمام زندگي، كشف است. هر ابزاري به دست بگيريد ارزش دارد، ولي لزوما در هر موقعيتي مفيد نخواهد بود. چكش به درد ميخ كوبيدن مي خورد، ولي براي اره كردن نه. براي متن تان احترام قائل باشيد كه ابزار مناسب آن را از منابع متفاوت به دست بياوريد و در اين ميان مهم ترين منبع، خودتان هستيد. به زبان عشق بورزيد و علاقه مند باشيد، هم كلام خودتان و هم گفته هاي ديگران. با داستان ها و شعرهايتان در پارك بازي كنيد، ولي يادتان نرود كه براي ساخته شدن و تمركز لازم است آنها را به اردوگاه بفرستيد.

    لرن هرينگ به ما ياد مي دهد تا با اين كتاب به نفس مان بازگرديم. همچنان كه با نوشتن تان ارتباط عميق تري برقرار مي كنيد با نفس تان هم ارتباطي مجدد پرورش دهيد. اگر به افت و خيز نفس تان توجه كنيد، حركتي ناخواسته و غيرارادي را آگاهانه تر و عمدي تر صورت مي دهيد و اين، طبيعت مهارناپذير فكرهايمان را مهار مي كند و در بدن مان لنگر مي اندازيم، و در لحظه حال مي مانيم: و اين براي «عميق نوشتن» لازم است.

    در اين كتاب، ياد مي گيريد كجا بايد توقف كرد و به قدر لازم صبر كنيد تا كاركرد نوشتاري ژرف خودتان را ببينيد. اين كتاب راه هايي را نشان مي دهد كه ذهن تان و خودتان را در فرآيند نوشتن بررسي كنيد.

    اين كتاب راهنماي توليد اثر نيست، بلكه راهنماي طي يك فرآيند است. اين كتاب مي تواند دانش شما را در زمينه گرامر، تكنيك پردازي و داستان گويي بالاببرد. اين كتاب نماينده بخشي از روند نوشتن است كه زير سبك نوشتار و طرح داستان –كه سطحي تر هستند- قرار مي گيرد. كتاب از سه بخش تشكيل شده و در هر بخش ما را به «نوشتن عميق» رهنمون مي كند و در پايان هر بخش، براي اينكه تمرين هايتان عميق تر شود سنگ محك ها و استراحت هايي در نظر گرفته شده است. اين تمرين ها براي استفاده در بخش هاي فردي و فراتر از آن درست شده اند. بسياري از نكته هاي اين درس ها را در موقع نوشتن در دفترچه يادداشت روزانه و هم در كار با شخصيت عميق مي توان استفاده كرد: اين تمرين ها فقط تخته شيرجه يي اند براي غوطه عميق در درياي خودتان. استراحت ها كمك مي كند موقع خواندن در حالت فيزيكي تان باقي بمانيد و پيوند بيشتري با متن حفظ كنيد.

    بخش اول «تمركز ذهن» نام دارد. در اين بخش به تمركز فكر و كسب آمادگي ذهني مي پردازيد. در اين بخش ابزارهايي پيدا مي كنيد كه به رشد شما كمك مي كند. در اين بخش سعي شده كمك شود تا شما مغزتان را ساكت كنيد تا از اين مراحل اوليه كار نفع ببريد. ياد مي گيريد درباره فكرتان آگاهي به دست بياوريد. همچنين در اين بخش ابزاري به دست مي آوريد تا بازي كنيد، كشف كنيد، بخنديد، سوال كنيد و از رويارويي با ناشناخته ها لذت ببريد. عنوان بخش دوم «فرآيند عميق نوشتن» نام دارد. در اين بخش تمرينات مخصوص نوشتن را انجام مي دهيد كه مفصل تر و همگام با رشد توانمندي نويسندگي است. همچنين در اين بخش به عملكرد نوشتن نيز پرداخته مي شود. در اين بخش عناصر اصلي داستان مطرح مي شود. در اين بخش ياد مي گيريد آزمون و خطا كنيد. اين بخش به شما مي آموزد واژه هايتان را به چه رشته يي بكشيد.

    «پذيرفتن اينكه چه و كجا هستيد» عنوان بخش سوم و آخر است. در اين بخش، آموزه هاي فني تري در ارتباط اكتسابي به تن به دست مي آوريد كه بي شباهت به خرد شرق دور نيست. در اين بخش ياد مي گيريد، بفهميد «چه» زماني در فضاي بين پروژه ها هستيد، «چه »طور بايد آن را در آغوش بگيريد و از آن بياموزيد. همچنين در اين بخش ياد مي گيريد چطور اين فاز رهاكردن را بگذرانيد و با پروژه تان خداحافظي كنيد و جايي را براي پروژه بعدي آماده كنيد. كمك مي كند نفس بكشيد و ديگر محدود به كاري كه كرده ايد نباشيد و كار بعدي هم به هراس تان نيندازد. خب، حالابياييد كار را شروع كنيم. ذهن تازه كار، ذهن باز، دل باز. دنيا، زندگي تان و كارتان را با شگفتي و تحسين نگاه كنيد. دم تان را عميقا به درون، به شش ها و به اندام هاي دروني بفرستيد. اكسيژن به شما انرژي مي دهد. ديگر چه مي خواهيد؟كتاب «نوشتن با تنفس آغاز مي شود» نوشته لرن هرينگ (كارشناس ارشد هنرهاي زيبا و مشاور روانشناسي) كه تحصيلات دانشگاهي اش را در خدمت آموزه هاي عملي نويسندگي گذاشته و با لحني صميمي و خردي گسترده راهي براي كشف آنچه «عميق نوشتن» مي نامد به خواننده نشان مي دهد، مسيري است ملموس براي فرآوري تخيل هنري و بيان روان محتواي ذهن. «نوشتن با تنفس آغاز مي شود» نوشته لرن هرينگ با ترجمه حميد هاشمي از سوي نشر بيدگل منتشر شده است.

به نقل از روزنامه اعتماد/یادداشت از آریامن احمدی

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]