تاریخ انتشار خبر: 30 آذر 1395 - ساعت 16:10:00
سیره امام هادی با حاکمان قصر و قاضیان عصر

سیره امام هادی با حاکمان قصر و قاضیان عصر

کتاب حاضر با عنوان سیره­‌ی امام هادی (ع) با حاکمان قصر و قاضیان عصر تألیف کامل سلیمان به ارزیابی و تحلیل زندگی حضرت در بعد فردی و به خصوص در بعد سیاسی حضرت نگارش شده است.

سیره امام هادی با حاکمان قصر و قاضیان عصر

کامل سلیمان

انتشارات یاس بهشت

امام دهم شیعیان حضرت علی النقی هادی (ع) در سنین کم و در دوران کودکی زعامت مسلمین را به عهده گرفتند. زندگی پر فراز و نشیب ایشان و در دوارن امامتشان بسیار قابل توجه است.

کتاب حاضر با عنوان سیره­‌ی امام هادی (ع) با حاکمان قصر و قاضیان عصر تألیف کامل سلیمان به ارزیابی و تحلیل زندگی حضرت در بعد فردی و به خصوص در بعد سیاسی حضرت نگارش شده است. مولف در این اثر به بررسی اتفاقات پیش آمده در زمان امامت حضرت هادی (ع) پرداخته است.

مجلس هایی که در دوران کودکی حضرت توسط فقها و علمای عصر برگزار شده بود و امام با علم و عمل خودشان مردم را آگاه کرده بودند، دلایل دستگیری امام و انتقال ایشان از مدینه به دربار خلفای جور، بیان اندیشه‌های امام در موضوعات مختلف، معرفی اصحاب و یاران حضرت بخش هایی از کتاب حاضر می باشد که به آن ها پرداخته شده است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]