تاریخ انتشار خبر: 18 دي 1395 - ساعت 14:22:52
خورشید سامرا

خورشید سامرا

اثر حاضر با رویکردی تاریخی و با استفاده ازمدارک مهمی که در تاریخ موجود بوده، نگارش شده است. نگارنده در این کتاب به بررسی سیره ی امام حسن عسکری (ع) و نحوه ی تعامل ایشان با حکومت های جور عباسی پرداخته است.

خورشید سامرا      

محمدجواد مروجی طبسی

بوستان کتاب

کتاب حسن بن علی امام عسکری (ع) تألیف مرضیه محمدزاده کتابی است در راستای معرفی شخصیت و زندگی امامی که در یکی از بدترین و حساس ترین شرایط موجود در عصر ائمه زندگی می کرده است.

اثر حاضر با رویکردی تاریخی و با استفاده ازمدارک مهمی که در تاریخ موجود بوده، نگارش شده است. نگارنده در این کتاب به بررسی سیره ی امام حسن عسکری (ع) و نحوه ی تعامل ایشان با حکومت های جور عباسی پرداخته است و اتفاقاتی که در این زمان رخ داده بود را با نگاهی تحلیلی برای مخاطبین عرضه کرده است.

یکی از مسائل مهمی که نویسنده در این کتاب به آن پرداخته، بحث ارتباط های امام با شیعیان و بحث وکالت است که در آن زمان حضرت به جهت ارتباط بیشتر با شیعیان و ترویج دین ناچار به برقرار ارتباط حتی به صورت مخفی بودند و این موضوع از مباحثی که به طور مفصل در این کتاب به آن رسیدگی شده است.

مسائل مقدمه سازی برای غیبت و تولد امام عصر (عج) نیز به طور ویژه در این کتاب به آن پرداخته شده است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]