تاریخ انتشار خبر: 23 دي 1395 - ساعت 17:58:13
سیره اخلاقی پیامبر اعظم

سیره اخلاقی پیامبر اعظم

نویسنده که تحلیل و معرفی اخلاقی سیره نبوی و به‌دست دادن الگوی رفتاری قابل پیروی در زمینه‌های اخلاقی و عرضه اصول و معیارهای کلی اخلاقی با قابلیت تعمیم و تبعیت در ادوار مختلف را انگیزه‌ اصلی خود از تدوین این اثر عنوان کرده است.

مگرنه این است که قرآن، پیامبر اسلام را الگوه و اسوه برای تمام انسان ها معرفی کرده است. این کتاب، نیز عهده دار انعکاس آداب و «اخلاق فردی پیامبر» اعظم(ص) است.

نویسنده که تحلیل و معرفی اخلاقی سیره نبوی و به‌دست دادن الگوی رفتاری قابل پیروی در زمینه‌های اخلاقی و عرضه اصول و معیارهای کلی اخلاقی با قابلیت تعمیم و تبعیت در ادوار مختلف را انگیزه‌ اصلی خود از تدوین این اثر عنوان کرده، و در پنج بخش با این عناوین سامان داده است:

1. خوردن و آشامیدن 2. خواب و استراحت 3. نظافت و بهداشت 4. اقتصاد و معیشت 5. لباس و زینت. توجه به منابع روایی اهل سنت، در کنار روایات مکتب اهل‌بیت(ع) و ترجمه بخش مورد نظر از هر روایت، از شیوه‌های تدوین در نگارش این اثر است.

این کتاب، که بخشی از سبک زندگی وجود مبارک پیامبر اسلام در عرصه فردی را گزارش کرده است، واقعا خواندنی و در نوع خود، منحصربفرد است. تالیف آقای محمدرضا جباری می باشد که توسط دفتر نشر معارف، منتشر گردیده است

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]