تاریخ انتشار خبر: 28 دي 1395 - ساعت 16:43:27
حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت

حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت

کتاب حاضر با بررسى عمیق در منابع حدیثى، حقوق فرزندان را در مکتب اهل‏بیت، در فصل ‏هاى متعددى به تصویر کشیده است.

انسان در برابر همه پدیده ‏هاى هستى که به نوعى با آنها مرتبط است مسؤل است و باید حقوق و تکالیف خود را ادا کند. فرزندان از نزدیک ‏ترین و عزیزترین کسانى ‏اند که آدمى با آنها در ارتباط است. اما حقوق فرزندان چیست؟

در این‏ باره نگرگاه‏ هاى مختلفى وجود دارد، ولى رهنمود جامع از سوى خاندان وحى و نبوت ارائه شده است که کتاب حاضر با بررسى عمیق در منابع حدیثى، حقوق فرزندان را در مکتب اهل‏بیت، در فصل ‏هاى متعددى به تصویر کشیده است.

این کتاب، تالیف محمدجواد مروجی طبسی می باشد که توسط موسسه بوستان کتاب، منتشر شده است. این کتاب تاکنون بیش از 19 مرتبه، تجدید چاپ گردیده است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]