تاریخ انتشار خبر: 06 بهمن 1395 - ساعت 05:58:56
صحیفه امام هادی (ع)

صحیفه امام هادی (ع)

هدف اصلی نویسنده از تألیف کتاب «صحیفه امام هادی(ع)» این بوده است که مجموعه دعاهایی که در منابع روایی از حضرت امام هادی(ع) نقل شده است را جمع آوری کرده و به صورت منسجم ارائه کند.

صحیفه امام هادی (ع)

جواد قیومی

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

دعا به مثابه بارزترین تجلّی ارتباط عبد و ربّ، یکی از اساسی ترین اسرار خلقت است که عبودیت در آن به ظهور میرسد. اگر ائمه معصومین علیهم السلام اهمیت و روش دعا کردن با تمام پیچ و خم هایش را به ما نمی آموختند، هیچ گاه نمیتوانستیم از این حجاب عبودیت را رها شویم.

یکی از بهترین روش های دعا کردن، اینست که بنگریم چهارده اسوه خلقت چگونه دعا کرده اند تا ما هم با تمسک به آنان، بتوانیم از این موهبت برخوردار شویم.

هدف اصلی نویسنده از تألیف کتاب «صحیفه امام هادی(ع)» این بوده است که مجموعه دعاهایی که در منابع روایی از حضرت امام هادی(ع) نقل شده است را جمع آوری کرده و به صورت منسجم ارائه کند.

مؤلف در این اثر مجموعه ادعیه و تسبیحات آن حضرت را بر اساس منابع و مصادر مختلف گردآوری کرده و ذیل چهار فصل ارائه داده است. 1-نیایش ها و دعاها (هفت بخش) 2-کلمات توحیدی 3-گزیده ای از بیانات نورانی حضرت در موضوعات مختلف 4- اشعاری که از ایشان نقل شده است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]