تاریخ انتشار خبر: 25 خرداد 1396 - ساعت 08:52:35
ششصد جرعه

ششصد جرعه

نویسنده در این کتاب هدف خود را استخراج برخی از مهم‌ترین جملات نهج‌البلاغه و تنظیم آن بر اساس برخی موضوعات اصلی و فرعی انتخاب شده توسط خود قرار داده است و در ادامه ترجمه‌ای ساده و روان از این جملات برای استفاده عموم نیز ارائه کرده است.

نهج البلاغه به عنوان میراث جاودان شیعه از مولای متقیان امام علی (ع)، کتابی است که تاکنون آنچنان که شایسته و بایسته است در میان سطوح میانی جامعه شناخته نشده است. به عبارت دیگر شیفتگی مفسران و مترجمان این کتاب از دریای کلام امام علی (ع) به طور معمول آنچنان بوده است که رشته کلام در دستان آنها عمومیت لازم را به دست نیاورده است و کلام به طور معمول در سطح نخبگان روایت شده است.

با این همه دریای کلام نهچ البلاغه را در طول تاریخی بسیاری از مفسران و مترجمان ایرانی و غیر ایرانی در قالب شربت‌هایی گوارا و کوتاه در ظرف‌های مکتوبی برای نوشیدن مخاطبان محیا کرده و در اختیار آنها قرار داده‌اند. این دست از آثار برخی از جملات و گفتارهای نهج البلاغه را به صورت منتخب از متن خارج و ارائه داده است. این دست از آثار به طور عمده یا به زبان عربی بوده که برای مخاطبان ناآشنا با این زبان قابل استفاده نیست و در آثار منتشر شده به زبان فارسی نیز بیش از هر چیز به شرح و توضیح یک عبارت و متن پرداخته شده و در کنار آن نیز اشعار و سایر مطالب پژوهشی افزوده شده که همگی در نهایت مخاطب را از جذابیت و دریافت حقیقت متن دور کرده است.

کتاب «ششصد جرعه» اثر سید محسن طباطبایی بر این مبنا، کوششی است برای رفع این نقص و ارائه منتخبی از متون نهج البلاغه برای مخاطبان با سطح ادراک عمومی. مولف برای این مهم در کتاب خود دست به انتخاب جملات نهج البلاغه بر اساس تقسیم‌بندی موضوعی مشخصی پرداخته است که شامل ۳۶ موضوع خاص می‌شود.

طباطبایی در این کتاب هدف خود را استخراج برخی از مهم‌ترین جملات نهج‌البلاغه و تنظیم آن بر اساس برخی موضوعات اصلی و فرعی انتخاب شده توسط خود قرار داده است و در ادامه ترجمه‌ای ساده و روان از این جملات برای استفاده عموم نیز ارائه کرده است.

وی در مقدمه کتاب خود با اذعان به اینکه مدعی نیست که این اثر تمامی تقسیم‌بندی‌های موضوعی ممکن از نهج البلاغه را مهیا و میسر کرده است، عنوان داشته است که این کتاب سعی داشته تا برخی از موضوعات را در زمره محورهای اصلی مورد توجه در نهج البلاغه استخراج و سایر موضوعاتی که زیرشاخه این موضوعات اصلی به شمار می‌روند را در ذیل آنها تعریف و توصیف کند و بر این اساس جملات را انتخاب و ترجمه کند.

همچنین نسخه نهج البلاغه دکتر صبحی صالح برای نگارش این کتاب مرجع نگارش بوده و مورد استفاده نویسنده قرار گرفته است.

مهم‌ترین ویژگی این کتاب را می‌توان در ترجمه دقیق و سالم و روانی دانست که سعی شده در آن ارائه شود و در نتیجه فرازهایی از کلام امام علی(ع) را در موضوعاتی که شرح آن رفت، برای مخاطب عام و افرادی که کمتر فرصت و بخت مراجعه به متن اصلی نهج البلاغه را داشته و در صورت داشتن نیز توان مطالعه تمامی فرازهای آن را نداشته‌اند، قابل استفاده کند.

به نقل از انتشارات نیستان

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]