تاریخ انتشار خبر: 10 شهريور 1396 - ساعت 05:05:08
نگاهی به کتاب «نئولیبرالیسم ایرانی و تهاجم فرهنگی»

نگاهی به کتاب «نئولیبرالیسم ایرانی و تهاجم فرهنگی»

کتاب «نئولیبرالیسم ایرانی و تهاجم فرهنگی» تصویری از حرکت نئولیبرال‌ها در ایران را به خواننده نشان می‌دهد و آنها را به عنوان خطری همیشه در کمین معرفی می‌کند.

«نئولیبرالیسم ایرانی» بر پایه تقلید از اصول و مؤلفه‌های بنیادین ایدئولوژی نئولیبرالیسم، به گونه‌ای تدریجی به صورت یک منظومه ایدئولوژیک تقلیدی و شبه‏‌مدرنیستی مدون گردیده و پدید آمده است تا دستاویز و محور ایدئولوژیکی باشد در جهت بازسازی فُرماسیون غرب‏زدگی شبه‏‌مدرن و احیای سیطره مجدّد آن بر ایران.

یکی از مؤلفه‌های جدی «نئولیبرالیسم ایرانی»، تأکید استراتژیک و محوری آن بر لزوم جذب و هضم ایران (به لحاظ سیاسی و فرهنگی و اقتصادی) در نظام جهانی سلطه استکبار و فرآیند جهانی‏ سازی نئولیبرالی است. نئولیبرال‌های ایرانی به منظور تحقق این خواست استراتژیک خود، کوشش گسترده و مستمری را به منظور استحاله نظام اسلامی از درون و تبدیل آن به یک رژیم بریده از هویت و شعائر دینی ـ انقلابی در پیش گرفته‏‌اند.

شهریار زرشناس عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در کتاب «نئولیبرالیسم ایرانی و تهاجم فرهنگی» که باید آن را دستنامه آشنایی با نئولیبرالیسم ایرانی و نقش آن در دامنه نفوذ تهاجم فرهنگی خواند، خواننده را به صورت کپسولی با مفاهیم نئولیبرال‌های وطنی آشنا می‌کند و او را در جریان فعالیت‌های آنها در داخل قرار می‌دهد.

«روشنفکری نئولیبرال از همان زمان شکل‌گیری نخستین حلقه‌های موسس آن تا امروز، یک تهاجم فرهنگی گسترده و تمام عیار را علیه انقلاب و نظام اسلامی انجام و سامان داده است. در این کتاب خواننده با پیشینه‌ای از روشنفکرهای نئولیبرال آشنا می‌شود و سیر حرکت رو به جلوی آنها را می‌خواند. روشنفکری لیبرال در بسیاری از عرصه‌ها، خود به طور مستقیم عامل اصلی اجرای تهاجم فرهنگی بوده است و در موارد دیگر به اشکال مختلف این تهجام فرهنگی را حمایت و برای آن بسترسازی کرده است.»

از آنجا که کتاب «نئولیبرالیسم ایرانی و تهاجم فرهنگی» حجم زیادی ندارد و به خاطر لحن زرشناس که شفاهی است، خواننده ارتباط خوبی با اثر برقرار می‌کند و در مدت کوتاهی می‌تواند آن را تمام کند.

«از خرداد 1376 می‌توان گفت که تهاجم فرهنگی نئولیبرال‌ها علیه اسلام و انقلاب با نوعی تهاجم گسترده سیاسی درآمیخت و در هیات یک «جنگ نرم» تمام عیار و فوق گسترده ظاهر شد. از سال 1390 این جنگ نرم دارای یک فاز تکمیلی نیز شد و آن فاز جنگ اقتصادی است که آمده تا فرآیند جنگ نرم را کامل کند و مدد رساند.»

«در یک بیان کوتاه و بسیار فشرده می‌توان شرایط عمومی پس از انتخابات 92 را این‌گونه ارزیابی کرد:

دگرگونی‌هایی که به نفع ارزش سکولار مدرنیستی در ذائقه و احوال و سبک زندگی مردم پدیده آورده‌اند و نیز فساد و رانت‌خواری و فاصله طبقاتی‌ای که در برخی قلمروهای اقتصادی ایجاد کرده‌اند و بخشی‌هایی از مردم ناآگاهانه آن را به حساب نظام می‌نویسند آثار منفی‌ای است که به نفع پیشبرد پروژه مدرنیزاسیون نئولیبرالی پدید آمده است.

جریان نئولیبرالیست به دنبال آن است از فرصتی که در پی تصرف قوه مجریه به دست آورده به منظور اغراض و اهداف خود استفاده کند. بازسازی توان مطبوعاتی جریان نئولیبرال و گسترش دامنه تحرکه و نفوذ و فعالیت آن.

تغییر نحوه نظارت و مجوزدهی به آثار و کتب به گونه‌ای که حرکت جریان روشنفکری در تولید و کتاب را تسهیل کند که نتیجه طبیعی این امر افزوده شدن بر توان مهاجمین فرهنگی در بازار نشر کتاب است.

تقویت حضور و فعالیت اساتید سکولاریست و بازگرداندن آنهایی که به هر دلیلی کنار گذاشته شده‌اند. متوقف و یا ضعیف کردن روندهای مربوط به بازنگری کتب و متون علوم انسانی دانشگاهی و تقویت بیش از پیش جهانی‌بینی و گفتمان علوم انسانی مدرن بر نظام دانشگاهی.

آنچه پس از انتخابات سال 92 با آن روبروییم، تعرض جدید نئولیبرالیسم ایرانی است، منتها شعار و تئوری و وجوه استراتژیک حرکتش عوض شده است. این بار با تابلو و شعار «اعتدال» رویکرد غالب حرکت جناح نئولیبرالیست گردیده است.»

این کتاب که در 3 بخش تالیف شده، علاوه بر آشنایی و بیدارکردن خواننده با خطر نئولیبرالیسم ایرانی به عنوان خطری که همواره در کمین است، راهکارهایی را برای توازن قدرت در عرصه جنگ ارائه کرده است. زرشناس در بخش سوم جهت‌گیری و عرصه‌های فعالیت در فضای جنگ نرم را نیز معرفی کرده و منابعی که می‌تواند در این زمینه کمک کند را معرفی کرده است.

کتاب «نئولیبرالیسم ایرانی و تهاجم فرهنگی» اثر شهریار زرشناس در 125 صفحه با قیمت 5هزار تومان از سوی دفتر نشر معارف روانه بازار کتاب شده است.

به نقل از خبرگزاری فارس

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]