تاریخ انتشار خبر: 31 شهريور 1396 - ساعت 05:51:07
کتاب «جریان‌های فرهنگی ایران معاصر» به چاپ رسید

کتاب «جریان‌های فرهنگی ایران معاصر» به چاپ رسید

این کتاب با رویکردی تاریخی به جریان‌های فرهنگی ایران در دوره پهلوی دوم، سیر تحولات و چگونگی کانونی شدن آنها را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.

کتاب "جریان‌های فرهنگی ایران معاصر" بیست و هشتمین کتاب گروه تاریخ و تمدن پژوهشگاه بوده که توسط دکتر رضا بیگدلو محقق این گروه به زیور چاپ آراسته شده است.

"جریان فرهنگی"منظومه نسبتا منسجمی از باورها، ارزش‌ها، عقاید، سبک‌های زندگی، هنر، دانش‌ها و اندیشه‌هایی است که پذیرش عمومی می‌یابند و به نیرویی اجتماعی - سیاسی مبدل می‌شوند. در عصر سنت، فرهنگ ایرانی نه در قالب جریان‌های متضاد یا متفاوت از هم، بلکه در قالب کلیتی قرار داشت که با وجود داشتـن گرایش‌های متعدد، به لحاظ چهارچوب و مولفه‌های تشکیل دهنده، بین آنها تفاوت بنیادین نبود و در درون این کلیت، عوامل هم‌گرایی و انسجام بر عوامل واگرایی برتری داشت. با ورود فرهنگ و تمدن جدید غربی، جریان‌هایی با فضاهای متفاوت پدیدار شد. هر یک از جریان‌های فرهنگی در یک مقطع زمانی، بنا به شرایط سیاسی و اجتماعی خاصی، در موقعیت مسلط و کانونی قرار گرفت.

این کتاب با رویکردی تاریخی به جریان‌های فرهنگی ایران در دوره پهلوی دوم، سیر تحولات و چگونگی کانونی شدن آنها را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.

کتاب "جریان‌های فرهنگی ایران معاصر" از سه بخش به شرح زیر تشکیل شده است:

بخش اول: پیشینه‌شناسی جریان‌های فرهنگی در ایران معاصر

بخش دوم: جریان‌های فرهنگی رسمی در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی در سال‌های ۱۳۴۰-۱۳۵۷

بخش سوم: جریان‌های فرهنگی غیر رسمی (متفاوت)

کتاب "جریان‌های فرهنگی ایران معاصر" اثر آقای دکتر رضا بیگدلو، با قیمت ۴۹،۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عرضه گردیده است.

به نقل از خبرگزاری فارس

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]