تاریخ انتشار خبر: 04 آذر 1397 - ساعت 11:47:40
«رویای نیمه شب» به چاپ ۷۳ رسید

«رویای نیمه شب» به چاپ ۷۳ رسید

کتاب «رویای نیمه شب» به قلم مظفر سالاری که از سوی کتابستان معرفت منتشر شده است با استقبال مخاطبان به چاپ هفتاد و سوم رسید.

کتاب «رویای نیمه شب» به قلم مظفر سالاری که از سوی کتابستان معرفت منتشر شده است با استقبال مخاطبان به چاپ هفتاد و سوم رسید.

این اثر داستانی است عاشقانه با زمینه‎ مذهبی که حکایت از دلدادگی جوانی پاک سیرت از اهل سنت به دختری شیعه مذهب دارد که در راه وصال با موانع و اتفاقاتی تلخ و شیرین مواجه است.

بخشی از کتاب:

 پدربزرگ از پشت قفسه ها بیرون آمد و به گوشواره ای زیبا و گران بها که من طراحی کرده و ساخته بودم،اشاره کرد.خوشحال شدم که آن را برای ریحانه انتخاب کرده بود؛هرچند بعید میدیدم که مادرش زیر بار قیمت آن بود.گوشواره را بیرون آوردم و به پدربزرگ دادم. طراحی و ساخت این گوشواره را گرفت و ورانداز کرد. واقعا قشنگند،ولی ما چیزی ارزان قیمت میخواهیم. مادر ریحانه گوشواره ها را روی مخمل گذاشت،با نگاه گوشواره های قبلی را جست و جو کرد.پدربزرگ گوشواره های گران بها را توی جعبه کوچکی گذاشت جعبه را به طرف مادر ریحانه سراند. از قضا قیمت این گوشواره ها دو دینار است. در دلم به پدر بزرگ آفرین گفتم از خدا میخواستم که ریحانه صاحب آن گوشواره ها شود.قیمت واقعی اش ده دینار بود یک هفته روی آن زحمت کشیده بودم. 

به نقل از خبرگزاری تسنیم

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]