پهلوی
  • خاطرات زندان

    خاطرات زندان

    كتاب خاطرات زندان، گزيده‌اي از ناگفته‌هاي زندانيان سياسي رژيم پهلوي است كه سيد سعيد غياثيان آن را تدوين كرده است.

  • مبصر کلاس هشتم

    مبصر کلاس هشتم

    رمان «مبصر کلاس هشتم»به فضای مدارس و نظام آموزشی کشور در سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره دارد.