تاریخ انتشار خبر: 28 بهمن 1398 - ساعت 10:28:13
«دختر جمعه‌ها» از راه رسید

«دختر جمعه‌ها» از راه رسید

نویسندگان دختر جمعه‌ها نیز نویسندگان نام‌آشنا، متعهد و جوانی هستند که پیش از این تجربه‌ها آموخته‌اند و هر یک کارنامه‌ای درخشان دارند.

مجموعه داستان «دختر جمعه‌ها» با تأسی از همین منش و روش به وجود آمده است. سوره‌ها و آیات قران کریم، دستمایه نویسندگانی شده است تا با الهام از آن برای انسان امروز، مایه بشارت و هشدار باشند. در هر داستان، آیه یا سوره‌ای که از آن الهام گرفته شده است آمده است.

همان‌طور که خداوند در کلام بی‌تغییرش آورده است، بهترین قصه‌ها از آن اوست. قصه‌های بهترین مردمان و بدترین مردمان. قصه‌هایی که انسانیت در آن موج می‌زند و دغدغه‌اش زندگی است.

داستان، با آفرینش حرکت، تصویر و تغییر، به شکلی ماندگارتر بر ذهن آدمی حک می‌شود. همان‌گونه که خدا با خلق و آفرینش، به انسان آموخت.

نویسندگان دختر جمعه‌ها نیز نویسندگان نام‌آشنا، متعهد و جوانی هستند که پیش از این تجربه‌ها آموخته‌اند و هر یک کارنامه‌ای درخشان دارند.
مجموعه داستان دختر جمعه‌ها، در گروه فرهنگی خانواده عقیق، با حمایت امور قرآن سازمان اوقاف تولید شده و کتابستان معرفت آن را منتشر کرده است.

کتاب ۹۵ صفحه‌ای دختر جمعه‌ها، با قیمت ۱۵۰۰۰ تومان روی پیش‌خوان کتاب‌فروشی‌ها آمده است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]